facebook  twitter  google +  linkedin  youtube  rss
Online Demo Erp
Yukarı Çık

Türkiye'nin En Büyük PC Üreticisi Exper'in Tercihi Workcube ERP

“Workcube, Exper’in dinamizmine ayak uyduracak tek çözümdü”

Workcube’ün Enterprise Edition, Patner Portal (B2B) ve Public Portal (B2C) Çözümleri'ni aynı anda devreye geçiren Exper, Workcube kullanmaya başladıktan sonra başta şirket müdürlükleri ve bayi kanalı olmak üzere kurum içi ve kurum dışı iş ve iletişim faaliyetlerini daha etkin ve entegre hale getirdi.

Projeye başladıktan 2 ay sonra sistemi kullanmaya başlayan Exper’te projenin süreçlerini ve bugün gelinen noktayı Workcube Proje Yöneticisi ve Exper Yöneticileri anlattı.


"İş Süreçlerinde Belirgin İyileşmeler Oldu"

Emre BİRCAN-Workcube

Exper'de Workcube E-Dönüşüm Projesine başlamadan önce yaptığımız analiz doğrultusunda şu izlenimleri edindik. Exper'de yerli bir muhasebe yazılımı kullanılıyordu, diğer iş süreçleri ise kurumun yazılım departmanının yazdığı sadece o iş sürecine hitap eden yazılımlar ile yönetilmeye çalışılıyordu. Yine aynı şekilde B2B ve B2C portalleri de bağımsız bir şekilde yönetilmekteydi. Kurum içinde birden fazla veritabanı vardı. Hal böyleyken aynı veriyi birçok veritabanında kayıt altına almak gerekiyordu. Bu hem iş yükünü artırıyor hem de kurum içi bütüncül bir veri tabanının oluşmasını zorlaştırıyordu. Bu yüzden, raporlama ve denetim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu.

01.03.2006 tarihinde start verilen Exper E-Dönüşüm Projesi ile hızlı bir uyarlama yerleştirme sürecinden sonra Workcube'ün tüm işlevselliğinin maksimum yarar ile hayata geçirilmesi hedeflendi. 2 ay gibi kısa bir süre sonra Exper’in tüm departmanlarında bütün fonksiyonalitesi ile aktif olarak kullanılarak Workcube dönemi başlatıldı.

Proje kapsamında ilk olarak Workcube Enterprise Business Portal objelerinden ürün ve stok yönetimi, Üretim planlama, Satış, Satın alma, Sevk Lojistik, Servis Yönetimi, Finans, Muhasebe Faturalama, Bütçe ve Masraf/Gelir Yönetimi, İnsan Kaynakları, Sabit Kıymetler, Fiziki Varlık Yönetimi ve Dijital Varlık Yönetimi modülleri Exper'in iş süreçlerine göre uyarlanarak en etkin şekilde kullanılmaya başlandı. İkinci olarak Workcube Partner Portal (B2B) işlevselliği hayata geçti ve bunun neticesinde online sipariş yönetimi başladı. Son olarak da Workcube Public Portal (B2C) işlevselliği ile Web Sitesinde dinamik ve online içerik yönetim sistemi, Kampanya ve Promosyon yönetimi devreye alındı.

Workcube devreye girdikten sonra Exper’in iş süreçlerinde belirgin bir verimlilik artışı yaşandı. Workcube ile Exper’de neler yapıldı dersek;

• Etkin ürün ve stok yönetimi sağlandı.

Ürün ve Stok Yönetiminde, Workcube Specification Management yaklaşımı ile her PC modeline bir stok ve birden fazla spec tanımı ile yönetilebilen bir stok veritabanı oluşturuldu. Ürün kontrol parametreleri ile stok hareketlerinde üst seviyede kontrol sağlandı. Ürün imaj, içerik, alternatif ürün, uyumsuz ürünler, ürün özellik ve varyasyonları ile ürün içerik yönetim sistemi oluşturuldu ve dinamik olarak yönetim sağlandı. Ürün ve üretim planlama entegrasyonu sayesinde üretim emirleri, üretim sonuçları, malzeme ihtiyaç listesi, ürün ağaçları, spec gibi özelliklerin kullanımına geçildi, üretim süreçleri kayıt altına alındı ve bunun neticesinde anlık izlenebilir, raporlanabilir bir üretim yönetim fonksiyonelliği oluştu.

• Entegre bir satış, sipariş zinciri oluşturuldu.

Workcube'ün Satış yönetiminde Exper'e sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi Partner Portal (B2B)’den verilen siparişlerin online olarak Satış temsilcilerinin ekranına düşmesi ve otomatik olarak yapılan ürün stok durum kontrolü ile siparişin üretim planlamaya veya Sevk Lojistiğe emir olarak gönderilmesi oldu.

• Son kullanıcı web sitesinde istediği konfigürasyonu yapabiliyor.

Workcube konfigüratör sayesinde Partner Portal'de müşterilerin ürünleri konfigüre edebilmesi sağlandı ve siparişe entegre üretim planlama hayata geçirildi. Bununla bağlantılı olarak gelen stok emirleri sayesinde Sevk lojistik departmanı, sevkiyatı planlayabilir hale gelerek tüm sevkiyatların taşıyıcı firma, paket tipi vs. bilgilerinin kayıt altına alınması ve anlık izlenebilmesi sağlandı. Stok alan yönetimi lokasyon parametreleri sayesinde satılabilir stok kontrol altına alındı.

• Ürün seri ve garanti takibi ile servis hizmeti veriliyor.

Ürün seri ve garanti takibi ile Servis yönetiminde arıza ve şikayet bildirimleri kayıt altına alınmaya başlandı ve tüm servis süreçlerinin Workcube ile yönetilmesi sağlandı. Workcube ile satış sonrası hizmetler yönetiminde bayilerin online olarak servis başvurusu yapabilmesi, başvuru kabulu, servis işlemleri takip, servis görevleri, seri no sorgulama ekranı ile ürün aitlik denetimi sağlandı.

• Finans ve muhasebe işlemlerinin tümü Workcube üzerinde.

Tüm finansal işlemler ve genel muhasebe işlemleri Workcube Enterprise Business Portal ile yönetilmeye başlandı. Fatura yönetimi ve cari/muhasebe entegrasyonu sayesinde Fatura girildiği anda muhasebeleştirme sağlandı. İşlem dövizi fonksiyonu ile unique (tek) cari kart yönetimine geçildi. Ödeme takip ve ödeme performansı ekranları ile cari performanslar izlenebilir hale getirildi. Cari risk ve teminat takibi ile risk yönetimi sağlandı. Ayrıca tam entegre çalışan Workcube partner business portalden sanal pos ile yapılan tüm tahsilatların finans departmanı çalışanlarının ekranına düşmesi ve bir tek buton kullanarak hesaba geçirilmesi sağlandı. Buna ek olarak müşterilere Partner portalde online olarak cari extre görüntüleyebilme imkanı sunuldu.

• Bütçe modülüyle etkin masraf/gelir takibi yapılabiliyor.

Bütçeleme ve Masraf/Gelir Yönetim modülünde oluşturulan Masraf/Gelir Merkezleri, Gelir/Gider kalemleri ile gelir ve masraflar aktivite, proje, fiziki varlık bazında ve harcama yapan bazında kayıt altına alınmaya başlandı ve bu sayede executive suite raporlamaları ile gelir ve masraflar izlenebilir hale getirildi.

• Fiziki ve dijital varlıklar kontrol altında.

Fiziki Varlık yönetimi objeleri ile araç km takibi, yakıt takibi, bakım takibi, IT ekipman kontrolü, taşınmaz varlık kontrolü sağlandı.

Workcube Dijital varlık yönetimi ile ürün fotoğrafları, kurum içi özel belgeler, ürün kullanım kılavuzları vb. dijital varlıklar bir çatı altında toplanarak kurumsal dijital arşiv havuzu oluşturuldu. Netice itibari ile Exper tüm iş süreçlerini Workcube ile yönetmeye başladı. Buna ek olarak Partner portal (B2B) ve Public portal (B2C) işlevselliğinin online çalışması da bütüncül bir veri tabanı ile adil, paylaşımcı, izlenebilir, sürdürülebilir bir kurumsal bilgi sistemi ile kapsamlı bir yönetişim sağlanmış oldu.

Exper'te şu an 100'ü aşkın “concurrent user” (eş zamanlı kullanıcı) Workcube iş küplerini kullanarak işlerini yapıyor.


“Workcube'ün bizim için en cazip tarafı ERP’nin çok ötesinde çözümler içermesiydi.”

Abdurrahman ÖZDEMİR - Exper Bilişim Grubu Kurumsal Yönetim Merkezi Müdürü

Exper'in ve firmanızın müşteri yapısını tanıyabilir miyiz?

Exper, Exper markasının üreticisi ve uzun yıllardır bilişim sektöründe hizmet veren ve önemli bir aktör olarak bilişim sektöründe hep ön sıralarda yer alan firmalardan birisi. Özellilkle Exper markasıyla sunduğumuz ürünlerimiz bilişim sektöründe önemli bir yere sahip. 800 civarındaki bayi kanalıyla Exper ürünlerini son kullanıcı pazarına direkt ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kamu alanında da çok önemli projelere imza atan bir firmayız.

Kurumsal yazılım seçerken nasıl bir araştırma süreci takip ettiniz ve neden Workcube'ü tercih ettiniz?

Öncelikle yerli ve yabancı yazılım gibi iki başlık altında yazılımları inceledik. Hem yabancı yazılımlar hem de yerli yazılımların avantajlarını hem de dezavantajlarını sıralayıp yerli yazılımlar konusunda bir karar kıldık. Workcube dışında da birkaç yerli yazılım inceledik fakat Workcube'ün bizim için en cazip tarafı ERP’nin çok ötesinde çözümler içermesiydi. Yani standart stok, satın alma, satış süreçlerinin üzerine B2B ve B2C sistemlerimizi, servis hizmetlerimizi içeriyor olması bize çok cazip geldi. Ayrıca son teknolojiyi kullanıyor olması bizim Workcube'ü seçmemizin en önemli nedeniydi.

Bilişim sektörü çok hızlı bir sektör bu nedenle çok uzun soluklu projelere tahammül edemeyen bir işimiz var. Çok kısa sürede büyük işleri başarmak gibi bir zorunluluğumuz vardı. Workcube'de bunu hedefledik ve başardık da. Bir hafta sonu eski sistemimizin kilidini kapatıp bir pazartesi günü B2B sistemimiz ile beraber online çalışan yeni bir sisteme geçmiş olmak bizim en önemli kriterimizdi ve bunu da Workcube ile rahat bir şekilde gerçekleştirdik.

Rekabetin çok yoğun olduğu iş süreçlerinin ve işin çok hızlı gerçekleştiği bir sektörde olduğumuz için maliyetlerimizi çok iyi yönetmemiz gerekiyordu. Bu açıdan Workcube bizim bu dinamizmimize ve hızımıza çok iyi bir şekilde ayak uydurdu diyebiliriz.

Workcube projesine başlamadan önce kurumunuzda ne gibi ön hazırlıklar yaptınız?

Tabi öncelikle organizasyonu yoğun bir çalışma sürecine hazırlamak gerekiyor. Bunun için bizde değişik departmanlardan kişileri biraraya getirip bir proje ekibi oluşturduk. Bu çalışanlarımıza ERP projesi ile ilgili ön hazırlıkları içeren proje eğitimleri gerçekleştirdik. Bununla beraber bazı analiz çalışmaları yürüttük. Firmamızı ERP öncesi hazırlık sürecine tabi tuttuk daha sonra Workcube projesine başladık.

“Workcube devreye girdiği anda 40 müşterimizin sistemde online olduğunu gördük”

Workcube ile hayatımızda aslında çok şey değişti. Workcube bize klasik ERP sistemlerinin sunmuş olduğu mali disiplin, stok kontrolü, satış, satın alma süreç izlenebilirliğinin üzerine online çalışan B2B ve B2C site yönetimi sağladı. Ayrıca Workcube sayesinde sanal pos sisteminin firmamıza hızlı tahsilat sağlaması da bizim için büyük bir avantaj oldu. Proje çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Çünkü biz Workcube sistemini devreye aldığımız anda sistemden yaklaşık 40 civarında müşterimizin online olduğunu ve Workcube'ün bir bileşeni olan B2B sitesini kullandığını gördüğümüzde ne kadar önemli bir iş gerçekleştirdiğimizi anlamış olduk. Bu da Workcube'ün bir anda yaygınlaştığının bir göstergesiydi. Yine firma içerisinde de Workcube'ün tüm modüllerini aynı anda devreye alıp projenin çalışanlara da bir anda yaygınlaşmasını sağlamış olduk.


“Herkes Workcube fanatiği oldu diyebilirim”

Ayşe KIYIKLIK - Exper Yazılım Uygulama Müdürü

Workcube’ü kullanıma almadan önce şirketimizde üretim sürecini takip edemiyorduk. Ne kadar üretim yaptık? Ne ürettik? Ne çıkarttık? Teknik servis ne kadara geliyor? Bunların hepsini tek tek kendi içimizde parça parça sistemlerle kontrol ediyorduk. Yerli bir muhasebe yazılımı kullanıyorduk ve bu yazılım üretim süreçlerinde teknik serviste hiçbir şey sağlamıyordu bize ve ayrıca özelleştirilebilir bir uygulama değildi. Bizim önümüzü kesen bir sistemdi. Workcube ile bunların hepsini aştık.

Workcube’ü seçerken temel kriterimiz bizi kurumsal bir yapıya kavuşturması parça parça programlardan çıkarıp total her şeyi kapsayan bir ERP fonksiyonelliğini ve daha da ötesini sunmasıydı. Workcube bizi yanıltmadı.

Projede öncelikle süreçlerimizi analiz etmeye çalıştık. Üretim yapan bir şirketiz. Satış bölümümüz, muhasebe bölümümüz, üretim bölümümüz, teknik servisimiz var. Bunların hepsinin süreçlerini yeniden analiz ettik ve Workcube ekibinin bilgi birikimi ile Workcube uyarlama süreci üzerine planlama yaptık. Ürünlerimizi aktardık müşteri profilimizi aktardık vs. Bu tür hazırlıklardan sonra Workcube’e kısa bir sürede geçtik. Şu anda Workcube’ün bütün modüllerini etkin biçimde kullanıyoruz. En başta birşeyi değiştirmek insanlar için pek hoş karşılanmaz. Bir söz var düşman edinmek istiyorsanız birşeyi değiştirmeye çalışın. İlk başta bir tepki olmuştu tabi ki. Ancak daha sonra verim almaya başlayınca herkes Workcube fanatiği oldu diyebilirim.

“Bizim gerçekten tüm iş süreçlerimizde B2B ve B2C dahil toptan çözüm olacak ERP’den öte bir yazılıma ihtiyacımız vardı. Workcube gerçekten bizim için doğru bir karar oldu.”


“Ürün Yönetimi Grubu olarak biz Workcube’ün gerçekten faydalı bir yazılım olduğunu gördük”

Bülent ONAT - Exper Ürün Müdürü

Çünkü biz bir çok süreçte artık işin içindeyiz ve kontrol edebilen mekanizmadayız. En basitinden tedarik zinciri yönetimini, satın alma siparişlerinin takibini, yurt içi yurt dışı satın almanın takibini direk yazılım üzerinden yapabiliyoruz. Satıştan gelen siparişlerin üretime sevk edilmesi, üretim planlarının yapılması çok avantajlı halde kullanılabiliyor. Onun dışında da bizim kendi iç süreçlerimizde ürün ağaçlarının yapılandırılmasını ve ürün konfigürasyonlarını çok rahatça yönetebiliyoruz. Bu nedenle de departman çalışanları Workcube'den çok memnun durumdalar.

Daha önce kullandığımız sistem kurumsal planlama yazılımından daha çok muhasebe kökenli bir yazılımdı. Yüzde yüz satış ve pazarlamanın ihitiyaçlarına cevap veren bir uygulama değildi. Workcube tam da yaraya merhem olma gibi bir durum oluşturdu. Çünkü bazı süreçlerimizde ciddi tıkanma durumlarına gelmiştik.

Uyarlama sürecinden sonra firmamız beklenenden daha iyi bir performansla kısa sürede Workcube'e geçti. Bizim planladığımız proje tarihinden yaklaşık 2 ay öncesinde Workcube'ü kullanmaya başladık. Workcube'e geçişimiz de çok ilginç oldu. Önceki yazılım ile Workcube hiçbir zaman paralel çalışmadı. Bir cuma günü satış pazarlama tarafında daha önce kullandığımız yazılımı kapattık ve takip eden pazartesi günü Workcube'ü devreye alıp Workcube üzerinde bütün işlerimizi yapmaya başlamıştık.

Tüm departman çalışanlarımız birer aktif Workcube kullanıcısı haline geldi.

Önceki yazılımda sadece izleyen konumundaydık. Yapılan bazı kaydi bilgileri izlemek durumundaydık. Ama şu anda Workcube üzerinde ürün yönetimini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu da bize müthiş kolaylıklar sağladı.

Ürün grubu departmanı olduğumuz için ürün yönetimi bizim en çok kullandığımız modül. İkinci aşamada satın alma tarafını biz takip ettiğimiz için satın alma modülünü yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun dışında üretim planlama için üretim modülü aktif kullanılıyor. Bizim bir ayağımız da satış olduğu için satış modülünü de aktif olarak kullanıyoruz. Ürün yönetimi Workcube'ü finans ve muhasebe tarafından sonra en yoğun haliyle en çok modül ile kullanan birimlerden bir tanesi.

“Satıştan gelen siparişlerin üretime sevk edilmesi, üretim planlarının yapılması çok avantajlı halde kullanılabiliyor. Onun dışında da bizim kendi iç süreçlerimizde ürün ağaçlarının yapılandırılmasını ve ürün konfigürasyonlarını çok rahatça yönetebiliyoruz.”


“Teknik servis tarafında Workcube’ü kullanmak çok büyük bir avantaj getirdi çünkü her şey kayıt altına alındı.”

Hamit Oğuz GÖKSU - Exper Operasyonel Hizmetler Direktörü

Workcube'ü kullanmaya başlamadan önce yönetilebilir bir ürün ve stok sistemimiz yoktu. Bazı şeyler mail yoluyla geliyordu. Workcube'den sonra tabi bu biraz daha toparlanmış oldu. Sisteme hızlı geçiş, problemleri anında görüp, çözüm arama açısından bize avantaj sağladı.

Özellikle teknik servis tarafında Workcube kullanmak çok büyük bir avantaj getirdi çünkü her şey kayıt altına alındı. Daha önce teknik servis tarafında şirket içinde yazılan bir program vardı. Ancak bu yazılım kendi sınırları içerisindeydi. Bu nedenle Workcube projesi ile özellikle teknik servis tarafında çok fayda sağlanmış oldu.

Lojistik tarafında da her ay başı yapılan sayımlar ile stok takibi yapılmaya çalışılıyordu. Workcube ile bu ortadan kaldırılmış oldu. Üretim tarafında ise tüm üretim süreçleri kayıt altına alınmaya başlanmış oldu. Bizim bölümde şu anda Workcube Üretim planlama etkin biçimde kullanılıyor. Bunun yanında servis yönetimi, ürün ve stok yönetim modülleri de aktif olarak kullanılan modüller arasında.

Exper Hakkında

Ülker'i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding Bilişim Grubu şirketlerinden Datateknik bünyesinde 1994 yılında faaliyetlerine başlayan Exper, kısa sürede Türkiye'nin lider yerli bilgisayar üreticisi konumuna geldi. Exper, 2010 yılında Grup bünyesinde gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla yoluna, Exper A.Ş. olarak devam ediyor. Exper 1995 yılında Exper bilgisayarları ile uluslararası markaları geride bırakarak “Türkiye’de Yılın Bilgisayarı” seçildi, 1996 yılında ise ‘’Yılın Kişisel Bilgisayar Şirketi’’ ünvanını kazandı.

AR-GE çalışmalarıyla rakiplerinden farklılaşan, her yeni ürününde tüketicilerin beklentilerinin ötesinde ürünler tasarlayan Exper, düzenlediği kampanyalarla da tüketicilerin kolayca bilgisayar sahibi olabilmesini sağlıyor. Ürünlerin yanında hediye ettiği yazılımlarla da tüketicilerine değer katan içerikler sunan Exper, üç yıl üst üste (2006, 2007, 2008) masaüstü bilgisayar gelirlerinde liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye genelinde hizmet veren tüm perakende zincir marketlerinde son kullanıcılara ulaşan Exper'in, 800'ü aşkın bayisi bulunuyor.

www.exper.com.tr
Bookmark and Share
 

 
Facebook

     


Canlı İletişim