Makaleler

Perakendede Trend: Çok Kanallı Perakendecilik

13.04.2007

Workcube Perakendecilik çözümü, diğer Workcube modülleriyle bütünleşerek perakendecilerin çok kanallı satış stratejisini entegre biçimde başarıyla uygulamalarını kolaylaştırıyor.

Oku


Daha Fazla
Perakendede Trend: Çok Kanallı Perakendecilik
13.04.2007 Makaleler

Günümüz müşterileri, perakendecilerden hem fiziki hem de sanal dünyada aynı titizlik ve kalitede hizmet beklentisi içinde. Çok kanallı perakendecilikte amaç müşterilerin araştırma ve satınalma faaliyetlerini kendi istedikleri yönteme göre yapabilmelerine olanak sağlamak. Artık perakendeciler ya teknolojilerini yeni entegre sistemlerle değiştirerek ya da eski teknolojileri ile yeni teknolojiyi entegre etmeye çalışarak çok kanallı perakendecilik dünyasında yerlerini almak zorunda.

Günümüz müşterileri, perakendecilerden hem fiziki hem de sanal dünyada aynı titizlik ve kalitede hizmet beklentisi içinde. Çok kanallı perakendecilikte amaç müşterilerin araştırma ve satınalma faaliyetlerini kendi istedikleri yönteme göre yapabilmelerine olanak sağlamak. Artık perakendeciler ya teknolojilerini yeni entegre sistemlerle değiştirerek ya da eski teknolojileri ile yeni teknolojiyi entegre etmeye çalışarak çok kanallı perakendecilik dünyasında yerlerini almak zorunda.

Bu kanallar arasında online satış, katalogla satış, mağazalar, call center ve mağaza içinde veya dışında bulunan kiosklar sayılabiliyor. Perakendeciler ne kadar çok bu kanalları birarada kullanabilirlerse tüketicinin cebinden aldıkları pay da o oranda artış gösteriyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki farklı kanalları kullanarak satınalma yapan tüketici tek kanalı kullanana göre daha çok para harcıyor.

İnternette Araştır – Mağazadan Satın Al Özellikle internet ve kataloglar tüketicinin mağazalara gitmeden önce ürün çeşitleri, ürün özellikleri ve fiyatları üzerinde araştırma yapmaları için kullanılıyor. Bu da tüm kanallardaki verilerin aynı güncellikte olması gerekliliğini doğuruyor.

Çok Kanallı Perakendecilikte başarının en önemli ayağı Entegre bilgi teknolojisi

Tüketici farklı kanalları alışveriş yapmak için kullandıkça perakendeciler üzerinde çok kanallı satışa geçmenin baskısı da bir hayli artıyor. Çok kanallı satışa geçmek kendi içinde pek çok zorluğu da barındırıyor. Bunların en başında da perakendecilerin kullandığı teknolojilerin tüm kanalları entegre biçimde yönetmeye uygun olmaması geliyor.

 • Kanallar arasında birbiriyle bütünlük içinde olmayan satış yönetimi

 • Entegre perakendecilik, stok yönetimi, sipariş yönetimi süreçlerinin ve teknolojisinin olmaması

 • Farklı kanallardan gelişen satışların stok hareketlerine anında yansıtılamaması

 • Farklı yazılımların ve veri tabanlarının kullanılması sonucu siparişlerde ve müşteri verilerinde yaşanan karışıklıklar ve tekrarlar

 • Birbirinden bağımsız yürüyen teknolojilerin birbirine entegre edilmesinin zahmetli ve çok maliyetli olması

Bugün perakendecilikte yaygınlıkla kullanılan perekendecilik sistemlerinin – ticari paketler, parça parça gerçekleştirilmiş web uygulamaları, kurumun kendi yazılımcıları tarafından geliştirilen özel uygulamalar- çok kanallı perakendeciliği desteklemesi mümkün gözükmüyor. Bu yazılımları genişletmenin maliyeti çok yüksek. Farklı satış kanalları için özel olarak geliştirilmiş farklı altyapıları kullanan bu uygulamaları yönetmek, birbirine entegre hale getirmek hiç de kolay bir iş değil.

Workcube Perakendecilik Çözümü, Çok Kanallı Perakendeciliği Her Alanda Destekler

Workcube, teknolojiyi en etkin biçimde kullanmalarını sağlayarak, perakendecilerin yeni müşteriler edinmelerine, varolan müşterilerini daha sadık müşteriler haline getirmelerine, ve müşterilerinin seçimi ne olursa olsun, nezaman ve nerede ourlarsa olsun ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım eder.

Workcube Perakende Yönetimi, perakendecilerin yeni müşteriler edinmesine, varolan müşterilerine verimli ve karlı bir şekilde hizmet etmelerine, başta tedarikçiler olmak üzere tüm iş ortaklarıyla entegre bir biçimde iş yapabilmelerine, mağaza, Web, Call Center, Franchiseler ve Distribüterler dahil tüm perakende satış kanallarını merkezi olarak yönetmelerine imkan tanıyan, müşteri odaklı bir e-business uygulamasıdır.

 • Online Satış ve Web sitesi yönetimi

 • İçerik yönetimi

 • Online satış entegrasyonu

 • Online ödeme sistemleri entegrasyonu

 • Mobil satış entegrasyonu

 • Online kampanya ve promosyon yönetimi

 • Online katalog yönetimi

 • Online müşteri destek yönetimi

 • Call Center Yönetimi

 • CTI (Computer Telephony Integration) Teknolojisi

 • Tek ekrandan Servis / Şikayet / Problem başvuru kaydı

 • Fırsat kaydı

 • Müşteri kaydı

 • Kampanya takibi

 • Garanti takibi

 • Destek hesapları takibi

 • Literatür erişimi

 • Giden/Gelen SMS takibi

 • Call center raporları

 • Mağaza yönetimiMağaza bazında

 • Fiyat yönetimi

 • Stok takibi

 • Stok fişleri

 • Stok export belgesi oluşturma

 • Mal alım irsaliyeleri

 • Mal alım faturaları

 • Satış faturaları

 • Rekabet yönetimi

 • Çok boyutlu mağaza etkinlik raporlamaları

 • Partner Portal – entegre tedarikçi yönetimi

 • Tedarikçi bilgi yönetimi

 • Tedarikçi anlaşma yönetimi

 • Tedarikçiye hedef belirleme (Tedarikçi şube ve çalışan bazında)

 • Detaylı tedarikçi sistem erişim yönetimi

 • Online teklif toplama

 • Online sipariş

 • Ortak fırsat yönetimi

 • Ortak proje yönetimi

 • Ortak kampanya yönetimi

 • Belge paylaşma

Tedarikçi self servis işlemleri

Kurumsal, kişisel bilgi güncelleme / Rapor takipleri / Ürün ekleme / Stok takibi / Teklif verme / Sipariş alma / Anlaşma takibi / Cari hesap hareketleri ve extre takibi / Şikayet başvuruları takibi / Garanti takibi / Destek hesapları takibi

Online satış ve sevk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, stok yönetimi, ürün ve ürüne bağlı içeriklerin yönetimi, fiyat – promosyon yönetimi gibi birçok Workcube modülü perakendecilere çok kanallı entegre perakendecilik yönetimi için ideal bir çözüm sunmaktadır.

Mağaza bazında merkezi olarak yönetilen anlık farklı fiyat uygulamaları, süreli promosyonlar, anlaşma kayıtlarından otomatik fatura oluşturma, kapsamlı ürün bilgi yönetimi, merkezi sisteme tüm şübelerden tamamen online erişim, anlık stok takibi, ürün bazında stok stratejileri tanımlama, kapsamlı müşteri bilgi yönetimi, tüm sistemle entegre loyalty kart uygulamaları workcube perakendecilik yönetimini diğerlerinden ayıran özelliklerden sadece bir kaçı.