Bildirgeler

Yasal Bildirimleriniz Için Hizli ve Pratik Çözümler

Workcube’de İK süreçlerinizle ilgili tüm hesaplama ve belge formları, beyanname ve bildirgeler en son yasa ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Özellikler
İşten çıkarma işleminde gerekli tüm belgeleri yazdırabilme (iab, ibraname, çıkış onay formu, hizmet belgesi, vergi bildirim formu v.d.)
Çalışma bakanlığı belgeleri
İş kazası bildirimleri
Eş-Çocuk sağlık belgeleri
Ek formlar
SGK İşyeri ve Çalışma İşyeri bildirgeleri
Maaş tahakkuklarını tek tuş ile bankaya gönderilecek formatta kaydedebilme
İŞKUR bildirge
Muhtasar Beyanname
Tüm SGK, Sendika bilgileri kaydı
Tek tuş ile aylık e-bildirge (xml) düzenleyebilme
SGK Aylık bildirge
SGK eksik gün bildirim (EK 10)
İşe giriş bildirgesi
İşten ayrılma bildirgesi
Personel durum çizelgesi
SGK yetki bildirimi

Muhtasar beyanname kontrolü ve bildirimi.

İK ve muhasebe departmanı için oldukça önemli olan muhtasar beyanname bildirimlerinin zahmetli manuel kontrolü yerine, Workcube ile bu sürecinizi hızlandırır ve ay sonu mutabakat dönemlerinizi kolaylaştırısınız. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre sigortalı çalışanlarınıza ilişkin vergi kesintileri, sigorta primleri, eksik gün sayısı ve kodları, işe giriş ve çıkışlar; ay içerisinde sisteminize kaydetmiş olduğunuz verilere göre otomatik olarak Muhtasar Beyanname sayfasına yüklenir. Workcube Bildirge modülünde, Gelir İdaresi Başkanlığı’na yükleyeceğiniz dosya formatını tek bir tuşla hazırlayabilir ve isterseniz detaylı kontrollerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bildirgeler ve formlar yasal şablonlara uygun.

Workcube İk Çözümünün bir parçası olan Bildirgeler modülü ile SGK ekranlarından manuel giriş yapmak yerine, Workcube işe giriş ve çıkış ekranlarından bilgi ve ücret kayıtlarını yaptığınız çalışanlarınız için otomatik olarak hazırlanan dosyayı SGK’nın sistemine yükler, zamandan ve enerjiden tasarruf edersiniz. Norm kadro, İşkur işgücü bildirimi ya da çalışan profili analiz çalışmalarınız için özel filtreleri kullanabilirsiniz. Yasal şablonlara uygun olarak hazırlanan tüm form ve bildirgelerinizi XML, Excel, Word veya PDF formatında dışa aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!