Bordro ve Puantaj

Tüm bordro ve puantaj işlemleriniz için Workcube kullanışlı çözümler sunuyor!

Workcube Bordro ve Puantaj modülü, çalışan bordroları ve puantajları ile ilgili her türlü hareketin etkili ve verimli bir şekilde kaydedilmesini ve kontrol edilmesini sağlar.

Özellikler
Bir tıklama ile tüm personelin aylık puantaj ve bordrolarını oluşturabilme
Puantaj listesi
Bordro listesi
Oluşturulan puantajları kilitleyebilme ve personele maaş tahakkuklarını mail ile topluca bilgilendirme
Oluşan puantajları tek tuş ile muhasebeleştirme (muhasebe modülü kullanılıyor ise)
Resmi bordrolara sistem hesaplaması dışında manuel müdahale edebilme ve düzenleyebilme.(olağanüstü haller)
Puantaj ve bordro simülasyonu ile gelecekteki personel maliyetlerini görebilme
Farklı dönemler için farklı yöntem ve özelliklerde, sınırsız ek ödenek ve kesinti tanımlama veya topluca import edebilme ve topluca düzenleyebilme
Tüm çalışanların ücretlerini tek bir listede görme, farklı formatta belge olarak kaydetme, kağıda dökme, PDF yapma, e-mail olarak gönderme ve excel’e export edebilme
İleri düzey filtrelemeler ve istenen sütun alanları ile bordro oluşturabilme
Mesai takibi
Fazla Mesailerin topluca düzenlenebilmesi veya import edilebilmesi
İzin talep ve yönetimi
Emekli çalıştırma
Aylık sabit mesai tanımı
Toplu işten çıkarma veya başka şubeye nakil
Parçalı izinleri birleştirebilme
Otomatik BES Sistemi yönetimi, puantaja yansıtma ve muhasebeleştirme
Toplu veya bireysel BES kaydı
BES Katılım Payı kesintisi yapılmış çalışanları görüntüleyebilme

Bireysel emeklilik sistemi işlemlerinizi Workcube'de hızlı ve etkin yönetirsiniz!

Workcube Otomatik BES fonksiyonu ile çalışanların bireysel emeklilik sistemi uygulamasına geçişi sağlanır.Tanımlarda bulunan Otomatik BES alanından istenilen sayıda tanımlama yapılabimektedir. Çalışanlarında sisteme dahil olduktan sonra katkı payı oranında değişiklik yapılmasını istemesi durumunda farklı tanımlamalar kullanılabilir.

Çalışanlarınızla ilgili aktarımlarınızı tek tıkla yapın!

Workcube bordro ve puantaj modülü içerisinde yer alan Aktarımlar fonksiyonu,çalışanlarla ilgili bir çok konuda kolaylıkla aktarım yapmanıza olan sağlar. İşe giriş, çalışan pozisyonu, görev değişikliği, net maaş vb. bir çok alanda hızlı, etkin ve kolay aktarım yapabilirsiniz.

Workcube'de sınırsız sayıda çalışan için bordro dökülebilir, muhasebeleştirme ve bütçeleştirme adımları tek bir ekrandan takip edilebilir.

Workcube'de puantajlar kişi ve şube bazlı olarak dökülebilir. Bordrolar taslak olarak alınabilir, bütçeleştirme ve muhasebeleştirme tek bir ekran üzerinden takip edilebilir. İşçi, memur ve serbest çalışan statülerinde sorunsuzca puantaj alınabilir.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!