My Home - Diğer işlemler

Çalışanlar işlemlerini kolayca görüntülesin ve taleplerini ilgili birime/kişiye hızlıca bildirebilsin!

Diğer İşlemler modülünde çalışanların kişisel bilgileri, şirket içerisindeki pozisyonu, amirleri, hangi iş gruplarında yer aldığı, yetkinlikleri, kendisine verilen ya da kendisinin koyduğu hedefleri, bordro ve hesap ekstrelerini görüntülenir. İzin, avans, harcama, satın alma, personel ve eğitim gibi şirket içi talepleri sisteme girerek, aynı ekrandan talep durumlarını aşamalarıyla izlemeyi sağlar.

Özellikler
Satınalma talepleri oluşturma
İç talep yönetimi
Ödeme talepleri oluşturma
Yazışmalar
İzin onayları
Fazla mesai onayları
Verilen hedeflerin yönetimi
Değerlendirme formları oluşturma ve yönetme
Personel talepleri oluşturma
Avans onayları
Esnek çalışma onayları
Seyahat talepleri
Bütçe aktarım talebi
Performans değerlendirme yönetimi

Tüm ana işlemleriniz tek merkezde elinizin altında bulunsun!

Diğer işlemler ekranı çalışanın onay bekleyen izinleri, onay bekleyen fazla mesaileri, verdiği hedefleri vb. birçok işlemleri hızlı ve kolaylıkla yapabildiği bir nevi anasayfa işlevi görür.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!