Workcube Sadece Proje Yönetimi Sunmaz - Proje Bazlı İş Yönetimi Sağlar

Workcube’de proje bazlı yönetim, bir işletmenin operasyonlarını, süreçlerini ve finansal aktivitelerini gruplandıran çok temel ve kullanışlı bir özelliktir.

Wikipedia’da proje tanımı aşağıdaki gibi yapılıyor. 

“Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.”

Bu tanımdan yola çıkarsak belli bir zaman diliminde, belli kaynakları kullanarak, belli bir hedefe veya sonuca yönelik gerçekleştirilen tüm operasyonları ve süreçleri proje olarak tanımlamak mümkündür.  

Daha çok inşaat, eğlence, hizmet, havacılık gibi endüstrilerde işlerin projelere bölünerek yürütülmesi veya tanımlanması genellikle hepimizin aşina olduğu bir durumdur. Ya da pek çok işletme kendi iç süreçleri ile ilgili projeler (İK projeleri, yatırım projesi v.b.) tanımlayabilir. 

Oysa her sektörde ve her alanda işler projeler altında yönetilebilir. Örneğin bir hukuk şirketinde her bir dava aslında bir projedir. Bir reklam ajansında her bir kampanya bir proje olarak tanımlanarak yönetilebilirken, konfeksiyon üretimi yapan bir tekstil şirketi için o yılın Sonbahar/Kış Kreasyonu da pekala bir proje olarak tanımlanabilir. Bir Mutfak/Banyo üreticisinin büyük bir inşaat projesi için yaptığı üretim de kendi başına bir üretim projesi olarak yönetilmelidir. Her bir tarlasını bir proje olarak tanımlayıp bu tarlanın ekim, dikim, sulama, ilaçlama, hasat zamanlarını proje üzerinden yöneten, o tarlada kullanacağı insan kaynağını, traktör, biçerdöver gibi fiziki kaynaklarını proje altında planlayan, o tarladan o sezon ne kadar gelir elde edip ne kadar maliyetinin olduğunu takip eden tarım şirketleri de söz konusudur. 

Workcube’u ana yönetim aracı olarak kullanan inşaat ve taahhüt müşterilerimizin yanı sıra bir önceki paragrafta saydığımız tüm örnekler proje bazlı yönetim yapan Workcube müşterilerimizden verdiğimiz gerçek örneklerdir. 


Workcube Sadece Proje Yönetimi Sunmaz - Proje Bazlı Yönetim Sağlar

Proje kavramının beraberinde getirdiği iki kavram daha mevcuttur. Bunlardan biri “Proje Bazlı Organizasyon” diğer ise “Proje Bazlı İş Yönetimi” 

Özellikle küçük ve orta boy işletmeler için uygun olan proje bazlı örgütlenme ve yönetim modeli bu işletmelerin hızlı gelişmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanmasında ve yüksek kaliteli ürün ve hizmet üretmesinde kritiktir.  

Geleneksel ERP'ler işlere lineer bir doğrultuda akan birbirinden bağımsız süreçler olarak bakar. Proje Bazlı ERP çözümü olan Workcube ise projeler etrafında matrix örgütlenmeyi sağlarken, bir iş sürecinin tüm paydaşlarının birlikte iş, iletişim ve işbirliği yapmasına olanak tanır. 

Proje bazlı örgütlenme ve proje bazlı iş yönetimi işlerin etkinliğini arttırırken, işletmelerin değişime de hızlı tepki vermelerini sağlar. Workcube’de proje bazlı yönetim, bir işletmenin operasyonlarını, süreçlerini ve finansal aktivitelerini gruplandıran çok temel ve kullanışlı bir özelliktir. 

İş süreçlerinizi, üretim planlarınızı ve hatta tarım örneğinde gördüğümüz gibi üretim sahalarınızı da proje olarak tanımlayabilirsiniz. Sistemde kayıt altına aldığınız her bir finansal ve muhasebesel hareketi, iş gücü ve fiziki kaynaklarınızı, satış ve satın alma operasyonlarınızı proje ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede Workcube Proje yönetimi size planlama gücü verirken gerçekleşen rakamları, işleri, harcamaları, maliyetleri, gelirleri 3 fakrlı para biriminde ve anlık verilerle raporlayarak planlama-operasyonel yönetim ve kontrol mekanizmasını  bir arada ve tek ekranda sağlar. 

Workcube’ün size sunduğu Proje Bazlı yönetim özelliği ile,

  • Bir proje için yaptığınız tüm satın alma ve satışlarınızı projeniz ile ilişkilendirerek kayıt altına alır ve yönetirsiniz.
  • Proje bazlı bütçe planlayabilir ve satın alma ve harcamaların bütçeye uygunluk kontrollerini proje bazında sağlayabilirsiniz. 
  • Proje bazında maliyet ve karlılık takibi yapabilirsiniz
  • Tüm fiziki varlıklarınızı proje bazında planlar, kullanır ve servis-bakım, sarf giderleri ve maliyetlerini yönetebilirsiniz. 
  • Çalışanlarınızı, ekiplerinizi proje altında örgütleyebilir ve görev dağılımlarını yönetirsiniz. 
  • Proje altında birbirini takip eden iş ve süreçleri planlayarak tek bir ekran üzerinde zaman planınızı görebilirsiniz. 
  • Tüm çalışanlarınızın projeye ayırdığı zamana göre iş gücü maliyetlerini sistem İK modülünde girdiğiniz çalışan aylık maliyet tutarına bakarak otomatik hesaplar ve size o proje için gerçekleşen insan kaynağı giderinizi anlık raporlar.  
  • Proje bazlı üretim planlayabilir ve üretim sonuçlarınızı ve dolayısı ile stoklarınızı proje ile ilişkilendirirsiniz.
  • Gelen, giden, gelecek, gidecek tüm ödemelerinizi proje ile ilişkilendirerek projenizin nakit akışını kontrol altında tutarsınız. 
  • Tedarikçi, bayi, taşeron, fasoncu v.b. iş birliği yaptığınız 3. parti tüm kişi ve kuruluşları proje bazında işinizin bir parçası yapar, örgütler, sözleşmelerinizi, hakedişlerini hesaplarsınız. 

Özetle Workcube’de proje bir çatı kavram olarak görülür. Proje çatısı altında her türlü verinizi, kaydınızı bir araya toplamanız, işinizi küçük parçalara bölüp yönetmeniz, iş akışlarınızı düzenlemeniz ve anlık verilerle gerçekçi sonuçlar elde etmeniz için size inanılmaz bir yetkinlik kazandırır. 


Workcube Proje Yönetim Çözüm Hakkında Detaylı bilgi için linke tıklayın.

Workcube Holistic Çözümleri

Isletmenizin Ihtiyaç Duydugu Tüm Is Çözümleri.