blog - E biz de bu proje için çalışacak mıyız?
E biz de bu proje için çalışacak mıyız?


ERP Projeleri doğası gereği çift taraflı projelerdir. Hem ürün/hizmet tedarikçisi firma ekiplerinin hem de ERP veya benzer bir kurumsal çözümü satın alan kurumda oluşturulacak proje ekibinin ortaklaşa çalışması sonucu ancak başarıya ulaşabilir.

Workcube satışı gerçekleştirdiğimiz firmalardan ilk ve en öncelikli talebimiz bir proje ekibinin belirlenmesidir. Özellikle ilk kez ERP'ye geçecek olan firmalardan sıklıkla duyduğumuz bir sorudur.  "E biz de bu proje için çalışacak mıyız?" 

CEVAP: Kesinlikle evet.

ERP yazılımları tak çalıştır yazılımlar değildir. Yazılımı implemente eden danışmanlar yazılımı sizin iş yapış biçiminize uygun biçimde adapte etmekle görevlidirler. Bu adaptasyonda da en temel yönlendirici sizler olacaksınız. Uygulama danışmanı sizden bilgi ve analiz verisi almadan size herhangi bir cevap da üretemez. Tipik bir ERP projesinde şirketiniz bünyesinde oluşturacağınız proje ekibine düşen en temel görevler şöyle sıralanabilir.

 • İş ihtiyaçlarınızın uygulama danışmanlarına aktarılması.
 • Fit-Gap analizin doğru yapılabimesi için Uygulama danşmanlarının proje başlangıcında proje ekibine verecekleri modül eğitimlerine katılım.
 • İş süreçlerinizin belirlenmesi ve kağıt üzerinde ayrıntılı şekilde tanımlanması (genellikle ERP projeleri iş süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi için iyi bir fırsattır).
 • İş yapış biçiminizin, yazılım ile yapmak ve elde etmek istediğiniz gelecek ihtyaçlarınızın, ilgili raporların, çıktıların en açıklayıcı şekilde uygulama danışmanına aktarılması.
 • Uygulama danışmanından gelen tavsiye ve yönlendirmelerin değerlendirilmesi ve onaylanması.
 • Proje ilerleyişinde değişim taleplerinin belirlenmesi ve bunun bütçe ve proje zamanlamasında yapacağı değişikliklerin onaylanması.
 • Yazılım üzerinde istediğiniz ek geliştirim ve özelleştirmelerin test sunucu üzerinde isteğinize uygunluğunun test edilmesi ve onaylanması.
 • Yazılıma aktarılacak verilerin uygulama danışmanının size aktardığı formata uygun olarak ayıklanması, düzenlenmesi ve toplu aktarıma uygun hale getirilmesi.
 • Toplu aktarıma uygun olmayan veri girişlerinin manuel olarak sisteme yapılması.
 • Proje değerlendirme, analiz, implementasyon toplantı ve workshoplarına iştirak edilmesi.
 • Proje raporlarının okunması, denetlenmesi.
 • Yazılımı kullanmak ve yönetmek için gerekli sistem yönetimi ve power user eğitimlerinin alınması ve sistemin kavranması.
 • İşletmenizde yazılımı kullanacak olan son kullanıcılar için hem iş yapış süreçlerini hem de kullanım bilgilerini içeren eğitim dokümantasyonlarının kullanıcı kitapçıklarının hazırlanması.
 • Çoğunlukla kullanıcılara birebir kullanıcı eğitimlerinin tarafınızdan verilmesi (Bazı işletmeler kendi kullanıcılarını kendileri eğitmeyi tercih edebilmekte bazıları ise bu hizmeti tedarikçiden talep edebilmektedir.)


17 Ağustos 2017

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.