blog - ERP nedir?
ERP nedir?


ERP nedir sorusuna geçmişten bugüne yaygın olarak verilen standart cevaplar olmuştur. Biz Workcube olarak ERP tanımına farklı yaklaşıyor olsak da öncelikle literatürde nasıl geçtiğine bir bakalım.

ERP kısaltması İngilizce’de “Enterprise Resource Planning” olarak geçen ve Türkçe’ye Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) olarak çevrilen kavramdan gelmektedir.

ERP temel anlamda bir şirketin (çoğunlukla da üretim işletmelerinin) işinin önemli bileşenlerini bir arada ve entegre şekilde yönetmesi sürecini ifade eder. ERP yazılımı kavramı ise planlama, satın alma, stok, satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi farklı süreçleri birbirine entegre eden yazılımları ifade eder. (Kaynak https://www.investopedia.com/terms/e/erp.asp) Bu sebeple ERP nedir dendiğinde süreçten ziyade günümüzde bu süreçleri yöneten yazılım çözümlerini ifade eden cevaplarla karşılaşmak daha mümkündür.

ERP kavramı bugüne kadar daha çok dar bir çerçeveyi ifade eden tanımlamalara sahip olmuş olsa da Workcube olarak ilk günden bu yana ERP nedir sorusuna “Bir kurumun bütününde ve ekosisteminde akan tüm bilginin tamamen entegre ve birbiriyle %100 bütünlüklü ve gerçek zamanlı kayıt ve kontrol altına alınmasıdır” cevabını verdik. 

ERP hakkında bilgi veren kaynaklarda ERP’nin daha çok üretim şirketlerini ilgilendiren bir yazılım olduğu vurgulanır. Bu da yanlış bir algı ve yaklaşımdır. ERP çözümleri hem üretim hem de hizmet şirketlerinde kullanılabilen (kullanılması gereken) çözümlerdir. Ülkemizde “Ticari Paket” adı altında satılan yazılımlar daha çok hizmet şirketlerini hedefler görünse de sadece muhasebe & finans ve alış satış, stok işlemlerini yönetebilen dar kalıplı yazılımlar oldukları için kesinlikle entegre bir ERP çözümünün sunduğu verimlilik ve faydayı sunamazlar.

Bu açıdan ERP artık sadece iş gücü ve finansal kaynakları yöneten kısır bir yazılım olarak algılanmamalıdır. İşletmelerin süreçlerini siparişten başlatıp faturada sonlandıran eski nesil klasik bir ERP programı günümüzün iş dünyasına kesinlikle cevap veremez durumdadır.

Workcube sunduğu entegre fonksiyon ve modüllerle  ERP’nin standart tanımındaki kaynak kavramını finans, üretim ve insan kaynakları ile sınırlı tutmaz. Workcube’e göre bir işletmenin müşterileri, tedarikçileri, bayileri, proje paydaşları, taşeronları, dijital varlıkları, fiziki varlıkları hatta sosyal medya takipçileri dahi hepsi birer kaynaktır ve bütünlüklü şekilde yönetilmelidir.

Son olarak ERP nedir sorusuna belki de şöyle bir cevap vermek daha doğru olacaktır

ERP yazılımı bir işletmenin merkezi sinir sistemi görevini görür. Nasıl ki insan vücudundaki duyu organları algıladıkları duyuları beyne gönderir ve beyin bu verilerle belli kararlar alır ve harekete geçer, işte işletmenin tüm birimlerini ve ekosistemini kapsayan bir ERP programı da farklı birimlerdeki çalışanların her birinin kendi işine ait operasyonları yönetebildiği, ancak verinin baştan sona organizasyon bütününde aktığı ve bu sayede bir birimde oluşan bilginin diğer birimlerce verimli şekilde erişilip kullanılabildiği ve yöneticilerin geleceğe ilişkin tahminler yapıp karar vermesini kolaylaştıran raporlara dönüştüğü bilgi sistemidir.


ERP Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmeli? 

Tüm aşamalarıyla ERP seçim süreciniz için faydalı bilgileri bu dosyada bulabilirsiniz. 


23 Mayıs 2018

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.