help - Üretim Planlama Yönetimi
Üretim Planlama Yönetimi


Workcube Üretim Planlama Modülü Ne İşe Yarar?

Üretim Planlama sistem içerisinde üretimin takip edildiği modüldür. Ürün yönetiminde üretilen ürün olarak belirlenen ürünlerin üretimine ilişkin bilgilerin tümü (Ürün ağacı, istasyon bilgileri vb.) bu modülde tutulur. Satış siparişinde üretilecek olarak belirlenen ürün kalemlerinin bu modüle aktarılmasıyla üretim süreci başlamış olur. Üretimin malzeme ihtiyaç planlaması, istasyonlara atanması, sonuçlandırılması ve sevkiyata hazır hale getirilmesi bu modülün işlevlerindendir.

Workcube’de sipariş bazlı veya stoğa üretim yapabilirsiniz. Kullanıcılar hammadde stoğundan, lot maliyet hesaplarına, ambalaj ve alternatif hammadde tanımlarına kadar bir ürünün üretimi ile ilgili tüm detayları bir arada yönetebilir.

Workcube Üretim Planlama Modülü  İle Neler Yapabilirsiniz?

Modül kullanımına başlamadan önce,Üretim Planlama ile ilgili tüm sistem ayarları,iş akışları ve parametrik tanımlamalar yapılır.Modül kapsamına dahil olan “Tanımlar” alanından iş istasyonları,operasyon tipleri,çalışma programları tanımlanır. Workcube’de istasyonlarınızın amortisman, enerji tüketimi,masraf yansımasını, adam/saat maliyetini, çalışan sayısı, set-up süresi, ortalama yıl kapasitesini istasyon eklerken tanımlayabilir ve istasyon saat/maliyetini öğrenebilirsiniz.Bu doğrultuda üretim maliyetlerinizi etkin bir şekilde takip edebilirsiniz.Ayrıca çalışma programı tanımladığınızda program çerçevesinde planlama gerçekleştirebilirsiniz.

Workcube Üretim Planlama Yönetimi, gerçek zamanlı bilgi ve iş süreçlerinin bir fabrika ya da global üretim Network’ü içerisinde yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlar.

Workcube’de üretilen ürünlerinizin ağaçlarını kolaylıkla tanımlayabilirsiniz. Standart sarf miktarlarınızı, üretim/işçilik zamanlarınızı, firelerinizi tanımlayabilirsiniz. Sarf malzemelerinize alternatif malzemeler tanımlayabilir, konfigüre edebilirsiniz.

Ürün ağaçlarınızı bir kez tanımladıktan sonra birden fazla spesifikasyon oluşturabilirsiniz. Ürünlerinizdeki spesifikasyonların değişmesinde her seferinde yeni ürün ağacı tanımlamanıza gerek yoktur.
Ürün ağaçlarınızı tanımladıktan sonra anında öngörülen maliyetini görüntüleyebilirsiniz.

Workcube’de kalite standartlarınızı tanımlayabilir. Yapılan kalite kontrol çalışmalarınızın standartlarınıza uygunluğunu raporlayabilirsiniz.

Workcube Üretim Yönetimi, işletmelerdeki üretim platformlarının sinir sistemi görevini üstlenirken, şirketlerin daha hızlı daha doğru kararlar alabilmeleri için şirket ve tedarik zincirine yönelik güncel ve doğru üretim verileri sağlar.

Siparişleriniz üretim aşamasına geldiğinde üretim emri verilmek üzere Üretim Planlama ekranına düşer.İsterseniz öncelikle buradan üretim talebi oluşturabilir,malzeme ihtiyaç listesini belirleyebilir,malzeme ihtiyaçlarınızı anında sevk irsaliyesine dönüştürebilir, anında ambar fişi oluşturabilir veya satınalma talebi ekleyebilirsiniz. Ya da direk olarak bir ya da birden fazla siparişi üretime gönderebilirsiniz. Emri oluştururken alternatif tanımladığınız istasyonları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Sarf malzemelerinizi,operasyonlarınızı üretim emri verirken görüntüleyebilirsiniz. Üretim emirlerinizi operatöre gönderebilir, operatörleriniz vasıtasıyla üretimlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.
Birden fazla üretim emrini tek seferde sonuçlandırabilir, uygun stok hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Üretim emirlerinizin ilişkili diğer üretim emirleri ile olan bağlantılarını,durumlarını anlık gözlemleyebilirsiniz. Stoklarınızı emirleriniz sonuçlanmadan rezerve edebilir üretiminizi garantiye alabilirsiniz.

Demontaj üretimleri gerçekleştirebilirsiniz. Üretiminizi sonuçlandırırken oluşan birim maliyetlerini gözlemleyebilir raporlayabilirsiniz.

Workcube Üretim Planlama Yönetimi, planlama süresini azaltan ve tedarik zincirindeki değişikliklere kolaylıkla cevap verebilen entegre bir çözümdür.

Üretimlerinizi barkodlar vasıtasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirir, ileriye ve geriye doğru takip edebilirsiniz.
Workcube’de üretim emirlerinizin durumunu, istasyonlarınızın doluluğunu çizelgede görüntüleyebilir, mouse hareketleri ile hızlı olarak değişiklikler yapabilirsiniz.
Çizelge Kullanım kolaylığı ve esnek yapısı itibariyle üretim planlama çalışanlarına büyük kolaylıklar sunmaktadır. Üretim emirlerinizi, günlük, haftalık, aylık belirlemiş olduğunuz tarihler arasında, istediğiniz istasyon, departman ve şube durumlarını çizelgede görüntüleyebilir ve müdahale edebilirsiniz.

Bekleyen siparişlerinizi görüntüleyebilir, yaptığınız değişiklikleri master plan olarak uygulayabilirsiniz.

Üretim Planlama Yönetimi/Tanımlar Modülünden Hangi Parametrik Ayarlar Yapılır?

Üretimin gerçekleştirildiği alanları(İstasyonları) burada oluşabilecek durumları önceden parametrik olarak tanımlayabilir, mevcut durumlar gerçekleştiğinde istasyon durumlarını gözlemleyebilirsiniz. İstasyonlarınızda uygulanan operasyonlarınızı ve maliyetlerinizi tanımlayabilir, bu doğrultuda üretim maliyetlerinizi etkin olarak takip edebilirsiniz.Çalışma programı belirleyebilir,bu çalışma programı çerçevesinde planlama gerçekleştirebilirsiniz.

 • Sınırsız sayıda iş istasyonu tanımlama
 • İş istasyonlarında sonlu ve sonsuz kapasite seçimi
 • Üst istasyon seçimi ve iş istasyonları kırılımı
 • İş istasyonlarında enerji tüketimi, çalışan/saat maliyeti, çalışan sayısı, ayarlama süresi/ortalama yıl kapasitesi,
 • istasyon/saat maliyet bilgileri tanımlama
 • Ürün spesifikasyonları, alternatif soruları ve duraklama tiplerinin yönetimi ve takip edilmesi
 • Çalışma programından vardiya düzenleyebilme
 • Mesai aralıklarının takip edebilme ve belirlenen süreleri mesaiden düşürme imkanı
 • İş istasyonlarını fiziki varlık ile ilişkilendirme
 • İş İstasyonuna sarf ve sevkiyat depo atama
 • İş istasyonu ekranına belge ve doküman ekleme
 • İstasyonlar arasında kırılım oluşturma, alt ve üst istasyon seçme
 • Üretim emir ve üretim sonucu için istasyon seçme
 • İstasyonlardaki operasyonları ve üretilen ürünleri izleme
 • İş istasyonlarında masraf merkezi üzerinden üretim maliyetlerinin dağıtımı ve takibi

Ürün Ağacı Tasarımı İle Neler Yapabilirsiniz?

Workcube’ün eşsiz spec yaklaşımıyla her bir ürününüze kolaylıkla sınırsız sayıda ağaç oluşturabilirsiniz. Spec sayesinde, ürünlerinizin her farklı çeşidi için tekrar tekrar sıfırdan ürün ağacı oluşturmanıza gerek kalmaz. Özellikle siparişle üretim yapan kuruluşlar, spec kullanarak her bir sipariş için standart ürün ağacını değiştirmeden farklı ürün ağaçları, spesifikasyonları oluşturabilir. Bu sayede ürünün her farklı versiyonu için ayrı ayrı ürün ağacı ve stok kodu tutmak yerine daha kısa zamanda ve daha basit bir şekilde ürünün spec’i oluşturulur. Bu sayede üretimdeki ana ve ara katkı maddelerinin takibi rahatlıkla yapılır.

 • Tasarım editörü sayesinde sürükle-bırak yöntemi ile kolay ürün ağacı tasarımı
 • Sınırsız sayıda ürün ağacı oluşturma
 • Ürün ağaçlarını detaylı takip etme ve filtreleme
 • Ürün ağaçlarını görüntüleme, kategori bazlı listeleme
 • Ürün yönetiminden ürün ağaçlarına ve üretim süreçlerine direk geçiş olanağı
 • Ürün ağaçlarını revize etme, operasyon ekleme, çıkarma ve değiştirme
 • Tasarlanan ürün ağaçlarını listeleme, Word, Excel, Pdf formatında kaydetme ve e-mail gönderme
 • Ürün ağacı için stoklardan ürün ekleyebilme,spec oluşturma
 • Ürünleri spec’lerine göre listeleyebilme, yazdırabilme ve üretim aşamalarını takip etme imkanı

Kalite Yönetimi İle Neler Yapabilirsiniz?

Workcube’de kalite standartlarınızı ve kontrol tiplerinizi tanımlayabilir,yapılan kalite kontrol çalışmalarınızın üretim standartlarına uygunluğunu raporlayabilirsiniz.

 • Üretimden çıkan ürünlere kalite parametrelerine göre kalite sonucu girme imkanı
 • Kalite sonuçlarına göre hata oran ve miktarı takibi
 • Kontrol numarası atayarak kalite kontrollerinin kolayca tasnif edilmesi
 • Kontrol edilen ve edilmeyen miktarı kalite kontrol ekranından görüntüleme ve takip etme
 • Kalite işlemlerinin depo bazında ve diğer filtreler yardımıyla kontrol ve takibi

Alternatif /Revizyon Yönetimi Ne İşe Yarar?

Ürün ağaçlarında alternatif sorulara karşılık alternatif ürün tanımlama işleminin hızlandırılması ve tanımların hızlı bir şekilde yönetilmesine imkan tanır.Revizyon yönetimi ise ürün ağaçlarında bulunan sarf satırlarında toplu değişiklik yapma imkanı sağlar.

 • Sınırsız alternatif soru ekleyebilme, görüntüleyebilme ve güncelleyebilme
 • Alternatif hammadde yönetim ekranını görüntüleyebilme ve işlem yapabilme
 • Alternatif ürün için ürün kategorisinden tanımlanmış olan ürünü,hammadeyi, alternatif soruyu seçebilme, fiyat katsayısı ekleyebilme
 • Tanımlanmış olan ürün kategorisinden ürün ekleyebilme veya çıkarabilme
 • Revizyon ağacı revizyon yönetimi ekranını görüntüleyebilme ve işlem yapabilme
 • Çoklu ürün,ürün kategorisi seçebilme,ilgili operasyonun altında değişiklik yapabilmek amacıyla operasyon seçebilme
 • Ağaçta tanımlı sarf satırlarını farklı bir ürünle değiştirebilmek veya yeni ürün ekleyebilmek amacıyla yeni ürün seçme,miktar belirleyebilme

Sipariş Planlama

Üretim aşamasına çekilen tüm siparişlerinizi teslim tarihlerine göre takip edebilir,talep oluşturabilir,üretim emrine dönüştürebilir,malzeme ihtiyaç listesini kontrol edebilirsiniz.

 • Siparişleri aşamalarına göre izleme
 • Tüm siparişleri listeleme ve takip etme
 • Sipariş ve teslim tarihlerini tek ekrandan yönetme
 • Siparişleri ürün kategorisi bazında gruplama ve üretim emrine çevirme
 • Ürünü varyasyon ve spesifikasyonlarına göre yönetme ve üretim emrine çevirme
 • Siparişleri cari bazında takip etme
 • Sınırsız sayıda siparişi teslim ve sipariş tarihine göre planlama
 • Sınırsız sayıda siparişi talep ve üretim emri ile karşılaştırma
 • Siparişlerin teslimatını üretim planlama verilerine göre otomatik belirleme
 • Siparişteki ürünlerin üretim miktarlarını tek ekrandan görüntüleme
 • Siparişleri print etme, Word, Excel, Pdf formatlarında kaydetme ve e-mail olarak gönderme
 • Üretilecek ürünler için başlama tarihi ve saat planlamalarını takip etme fırsatı
 • Sınırsız sayıda satış siparişi için talep oluşturabilme ve üretime çevirebilme

Talep Yönetimi

 • Sipariş,istasyon,ürünle ilişkilendirerek sınırsız sayıda talep oluşturabilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda ürüne toplu talep ekleme
 • Sınırsız sayıda üretim talebi için toplu ihtiyaç listesi oluşturma
 • Sınırsız sayıda üretim talebi oluşturma ve üretim emrine dönüştürme
 • Talep işlemi için miktar bilgisi,referans,açıklama,çalışma programı,lot numarası,sarf fire bilgileri üretim sonucu ,fiziki varlık ekleyebilme
 • Talep işlemi ile ilgili üretim sonucu bilgisi,operasyon,not,üst üretim talebi,onay ve uyarılar,seri ve lot işlemlerini görüntüleyebilme
 • Talep işlemi için stok rezerve et,demontaj seçeneğini seçebilme
 • Talep işlemi ile ilgili belge ekleyebilme, ilişkilendirebilme ve görüntüleyebilme
 • Talep işlemini tanımlanmış olan sipariş,ürün,spec,proje,iş ile ilişkilendirebilme
 • Ürün malzeme ihtiyaçlarını izleme ve satın alma talebine dönüştürme
 • Üretim taleplerini gruplama ve parti üretime dönüştürme
 • Üretim talep ve emirlerini izleme, kalan talep miktarını planlama
 • İstasyon bazlı üretim talebi planlama ve güncelleme
 • Üretim taleplerini başlangıç ve bitiş tarihine göre sıralama ve listeleme
 • Üretim taleplerini görüntüleme, güncelleme ve silme
 • Üretim taleplerine hedef başlangıç ve bitiş tarihi belirleme
 • Üretim taleplerinin depo bazında stok durumlarını izleme
 • Sınırsız sayıda üretim talebini Word,Excel,PDF formatına dönüştürme ve e-mail ile gönderme
 • Toplu talep güncelleme, silme ve Excel’e dönüştürme

Üretim Emirleri

İhtiyaçlara, taleplere, stok durumunuza göre emirlerinizi oluşturursunuz. Aynı zamanda gelen satış siparişlerini direk olarak üretim emrine çevirebilirsiniz. Üretim emirlerinizi toplu olarak verebilirsiniz ve toplu olarak sonuçlandıra bilirsiniz. Ürettiğiniz ürünün ağacında üretilen yarı mamulleriniz varsa otomatik olarak ilişkili üretim emri oluşturabilirsiniz.

Malzeme ihtiyaç planlaması doğrultusunda üretim kapasitesi göz önünde bulundurularak, planlanan üretim emirlerini hem çizelgeleme hem de raporlama sayfalarından anlık olarak izleyebilirsiniz.

 • Üretim emirlerinde özel iş akış süreçleri oluşturma
 • Üretim emirlerini gruplama ve malzeme ihtiyaç listeleri oluşturma
 • Üretim emirlerinde ilişkili operasyonları görüntüleme
 • Üretim sonucu girilen ve girilmeyen emirleri yönetme ve takip etme
 • Üretim emri için başlama,bitiş tarihi ve saat bilgisi belirtebilme
 • Üretim emrini tanımlanmış olan istasyon,proje,iş,çalışma programı,sipariş,ürün,spec ile ilişkilendirebilme
 • Üretim emri için referans,açıklama,lot numarası,miktar ekleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili ürünün ürün ağacını görüntüleyebilme
 • Üretim emri ürünü için stokta rezerve etme,demontaj,hepsi seçeneğini seçebilme
 • Üretim emri ile ilgili satır bazında sarf,fire bilgilerini ekleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili diğer üretim emirlerini,operasyonları görüntüleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili üretim sonucu,not ekleyebilme ve görüntüleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili belge ekleyebilme, ilişkilendirebilme ve görüntüleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili üst üretim emrini,ürün ağacını görüntüleyebilme ve güncelleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili sistem üzerinden eklenen onay ve uyarıları görüntüleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili fiziki varlık ekleyebilme ve görüntüleyebilme
 • Üretim emri ile ilgili seri ve lot numaralarını görüntüleyebilme
 • Toplu üretim emri ekleyebilme
 • Üretim istasyonu grafiğini görüntüleme
 • Çizelge görüntüleme,yazdırabilme
 • Üretim emirlerini birbiriyle ilişkilendirme
 • Üretim aşamalarına göre üretim emir ve sonuçlarını listeleme
 • Üretim emirlerine print oluşturma ve toplu print alma
 • Üretim emirlerini listeleme, Word, Excel, Pdf formatında kaydetme ve e-mail gönderme
 • Üretim emirlerini birden fazla filtre (Cari hesap proje, ürün vb…) özelliği ile görüntüleme ve çıktı alma
 • Üretim emri verilmeyen siparişleri başlama tarihlerine göre planlama ve takip etme

Bakım Yönetimi

Üretim teçhizatlarınızın ve diğer fiziki varlıklarınızın bakım planlarını kolayca yapar,bakım sonucu ve bakım fişi oluşturabilirsiniz.

 • Fiziki varlıklara bakım planı ekleme
 • Bakım kategorisi, şube bazında ve/veya belli tarih aralığında bakım planlarını görüntüleme
 • Bakım takvimi üzerinden günlük, haftalık, aylık, yıllık periyodik bakım takibi
 • Bakım sonucu ekleme
 • Varlıkların arıza durumlarını izleyerek kolaylıkla rapor edebilme
 • Varlıkların bakım fişlerini oluşturma
 • Bakım planı,bakım sonucu,bakım takvimi,arıza bildirimlerini filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme

Malzeme Yönetimi

Malzeme ihtiyaçlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde belirleyebilir, anında satın alma talebine veya sevke dönüştürebilirsiniz.

 • Stok Yönetimi modülüne direk geçiş imkanı
 • Alan Yönetimi modülüne direk geçiş imkanı
 • Üretim malzeme ihtiyaçlarını tek ekrandan yönetme ve tedarik yönetimini sağlayabilme
 • Üretim malzeme ihtiyaçlarını dosya ekleme sayesinde sisteme aktarma
 • Üretim malzeme ihtiyaçları listesini sistemden alarak satınalma departmanına e-mail ile gönderme
 • Üretim malzeme ihtiyaçlarını toplu olarak sisteme aktarabilme
 • Üretim malzeme ihtiyaçlarını, filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme
 • Satır bazında ihtiyaçları seçerek Excel olarak kaydedebilme, sevk irsaliyesine dönüştürebilme, ambar fişi oluşturabilme ve satın alma talebi ekleyebilme

Üretim Takibi İle Yapabilecekleriniz Nelerdir?

 • Üretimdekiler listesi üzerinden üretim durumunu tanımlanmış renkler yardımıyla görüntüleyebilme
 • Müşteriye ait tüm üretimdeki ürünleri görebilme ve takip etme
 • Üretim emri ekleyebilme
 • Üretim sahasında üretilen ürünleri filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme
 • Üretimdekiler listesi üzerinden satır bazında seçilen ürünleri Excel olarak kaydedebilme, gruplayabilme, malzeme ihtiyaç listesi planlayabilme
 • Belirli projeye bağlı sipariş, üretim emirleri ve üretim sonuçlarını listeleyebilme,üretimdeki ürünleri sorumlu çalışana göre listeleme ve takip etme
 • Cariye göre üretilen ürünlerin , emir ve sonuçlarını kontrol edebilme ve takip etme imkanı
 • Üretimi sonuçlandırırken üretim emrinden otomatik olarak oluşan tabloda oluşan ürünün, gerçekleşen sarf ve fireleri güncellenebilir. Üretim sonucundan otomatik olarak üretimden çıkış fişi, sarf fişi ve depolar arası sevk irsaliyesi oluşturulabilir.
 • Sınırsız sayıda üretim sonuçlarını listeleme , kağıda dökme, PDF yapma ve e-mail ile gönderme
 • Üretim sonucunda fire ve sarf ürünlerini tüm detayları ile girebilme
 • Üretim sonucunda üretilen ve sarf edilen ürünler için stok fişi oluşturma,silme ve güncelleyebilme
 • Üretim emri ve üst üretim sonucu için fiziki varlık rezerve etme
 • Üretim sonucunda duraklama sürelerini ve çalışan zaman harcamalarını kaydetme
 • Üretim sonucunda ilgili mahsup fişlerinin otomatik oluşturulması
 • Üretim sonuçlarını stok fişi oluşumuna göre listeleyebilme
 • Üretim sonuçlarını aşamalarına göre listeleyebilme
 • Belirli projeye bağlı sipariş, üretim emirleri ve üretim sonuçlarını listeleyebilme
 • Üretim emir sonuçlarını filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme ve Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme
 • Üretim emir sonuçlarını satır bazında üretim durumunu tanımlanmış renkler yardımıyla görüntüleyebilme

Operatör Ekranının Fonksiyonları Nelerdir?

 • Üretim emirlerinde ilişkili operasyonları görüntüleyebilme imkanı
 • Üretim emirlerini filtreleyerek listeleyebilme
 • Üretim emirlerinin durum bilgilerini satır bazında, renkler yardımıyla görüntüleyebilme
 • Üretim emri sonuçları filtreleyerek listeleyebilme
 • Ürün stok bilgilerini görüntüleyebilme
 • Seri numaraları filtreleyerek listeleyebilme

Çizelge Ne İşe Yarar?

Çizelge kullanım kolaylığı ve esnek yapısı itibariyle üretim planlama çalışanlarına büyük kolaylıklar sunmaktadır. Üretim emirlerinizi, günlük, haftalık, aylık belirlemiş olduğunuz tarihler arasında, istediğiniz istasyon, departman ve şube durumlarını çizelgede görüntüleyebilir ve müdahale edebilirsiniz.

 • Şube, departman ve iş istasyonu yapısına uygun çizelgeleme imkanı
 • Çalışma programına göre istasyonun çalışma tarih aralıklarını görüntüleme
 • Talep, üretim ve emirleri toplu veya tek tek takip etme ve planlama
 • Otomatik oluşturulan çizelgeleme sayfası sayesinde üretim emirlerini farklı açılardan analiz etme
 • Tarih aralıklarına göre günlük, 2 günlük, 3 günlük, haftalık veya aylık çizelge görüntüleme
 • Oluşturulan çalışma programlarına göre üretim emir çizelge takibi

Ürün Maliyet Yönetimi

Ürün ve işçilik maliyetlerinizi kolayca yönetebilirsiniz.

 • Ürün maliyetlerini takip edebilme,yönetebilme
 • Üretim maliyetlerini yansıtma
 • Üretim işçilik maliyetlerini yansıtma
 • Üretim işçilik maliyet bilgilerini filtreleyerek listeleyebilme, yazdırabilme, Word, Excel, PDF olarak kaydedebilme, mail olarak yollayabilme
 • Üretim işçilik maliyet bilgilerini satır bazında/toplu olarak üretim maliyetlerine yansıtabilme

20 Temmuz 2017

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.