help - Üye Yönetimi
Üye Yönetimi


Workcube Üye Yönetimi İle Neler Yapabilirsiniz?

Workcube Üye Yönetimi, bir işletmenin ilişki içerisinde olduğu tüm kişi ve kurumlar ile olan ilişkilerini, kolaylıkla ve merkezi olarak yönetebilmesini sağlıyor.

Workcube’de tek bir tıklama ile Leadler Fırsata, Fırsatlar Teklife, Teklifler Siparişe, Siparişler Faturaya dönüşür.

Workcube’de ilişkide olunan her kurum ve kişi sisteme üye olarak kaydedilir ve bu üyenin hangi kategoride olduğu (müşteri mi, tedarikçi mi, iş ortağı mı, cari mi, potansiyel mi, abone mi vs.)  tanımlanır. Bir şirket müşterimiz olabileceği gibi tedarikçimiz de olabilir. Cari olarak ilişkiye geçilmemiş tüm üyeler potansiyel olarak yönetilebilir. Potansiyel üyeler ile olan her türlü ilişki ve faaliyet de üye yönetiminden yürütülebilir. Bu sayede Üye Yönetimi Modülü çok güçlü bir adres bilgi bankası olarak da görev görmektedir.

Workcube Üye Yönetimi Modülü alt şirketlere, şubelere, departmanlara sahip çok uluslu şirketlerle bile çok kademeli ve katmanlı ilişki kurma imkanı verir. Her katman ve kişi için farklı contact bilgileri düzenlenebilir.

Kurumsal üye çalışanlarının B2B Portal’e ulaşmasında her bir kullanıcının erişim ve yetkilerini ayrı ayrı yönetme imkanı verir. Şubeler, çalışanlar, siparişler, teklifler, kotalar, anlaşmalar, muhasebe ve finans bilgileri, analizler, banka hesapları, kredi kartları, projeler dahil kurumsal üyeye ait bilgileri bütünsel bir şekilde bir arada görme ve gösterme imkanı aynı zamanda sizin daha iyi bir hizmet sunmanızı ve almanızı kolaylaştırır.

Workcube’de müşteride bir fırsat oluşmasından siparişe, faturaya hatta satış sonrası servise kadar olan süreç bir zincirin halkası gibi birbirini takip ederek ilerler. Tüm bu süreçte müşteri ile yapılan tüm görüşmeler etkileşim olarak sisteme kaydedilir. Bir müşterinin ekranı açıldığında ekranı açan kişi müşteri ile ilgili geçmişten bugüne yapılan tüm yazışmaları, toplantıları, cari hesap ve ödeme bilgilerini, fırsat kayıtlarını, iletişim bilgilerini, ilişkili tüm dijital belgeleri, kampanya kayıtlarını, satış veya satın alma siparişlerini, servis başvurularını, faturaları, sistemde müşteri ile ilişkili iş kayıtlarını ve projeleri gerçek zamanlı veriler ile görebilir.

Üye Yönetimi Fonksiyonları

Kurumsal Üye (Tedarikçi/Müşteri Yönetimi)

 • Sınırsız sayıda üye kategorisi ve sektör tanımlama
 • Sınırsız sayıda üye ekleme
 • Üye için alıcı, satıcı, aktif, potansiyel, bağlı üye ve üye durumu seçeneği
 • Üyeye ait e-fatura bilgisi
 • Üye ile ilgili iletişim ve resmi bilgiler kaydetme ve takip etme
 • Üyeye ait muhasebe dönemi seçeneği, tanımlı muhasebe dönemi ile ilişkilendirme
 • Üyeye üç farklı özel kod ve kuruluş tarihi ekleme
 • Üyeye tif, swf, png, pdf, mht, ico, gif, bmp formatlarında resim ekleme
 • Üyeye koordinat bilgisi ekleme ve üyeyi Google maps üzerinden görüntüleme
 • Üyeye 3 farklı telefon numarası ekleme
 • Üyeye tanımlı satış bölgesi seçeneği
 • Üyeye müşteri değeri, şirket büyüklüğü, üye başlangıç tarihi ve öncelik katsayısı belirleme
 • Üyeyi tanımlı mikro bölge kodu ile ilişkilendirme, çalışma ve risk bilgilerini görüntüleme
 • Üyeye tanımlı ilişki şekli ve üye özel tanım seçeneği
 • Üyeyi temsilci, üst şirket, grup şirketi, kampanya ve ilgili kurumsal üyelerle ve şubelerle ilişkilendirme
 • Üyeye ait sınırsız çalışan ekleme, çalışanları, adres ve şubeleri görüntüleme
 • Üyeye kurumsal üye ekibi oluşturma
 • Üyeye not ve belge ekleme-görüntüleme, var olan belgelerle ilişkilendirme ve görüntüleme
 • Üyeye içerik ekleme, var olan içerikle ilişkilendirme ve görüntüleme
 • Üyeye ait banka hesabı, kredi kartı ekleme ve görüntüleme, hesap ekstresi görüntüleme
 • Üyeye ait Facebook, Twitter, Blogger gibi sosyal medya hesapları ekleme
 • Üyeye ait bilgileri QR Kod ile görüntüleme
 • Üyenin BSC (Balanced Score Card) raporu görüntüleme
 • Üye bilgilerinin güncelleme tarihçisini görüntüleme
 • Üyeye ait sistemden otomatik gerçekleşen işlemlerin akış özetini görüntüleme
 • Üyeye tanımlı yetkinlikleri seçme ve listeleme
 • Üyeye cubemail üzerinden mail gönderme ve mailleri görüntüleme
 • Üyeye ait olay kaydı ekleme ve kayıtlı olayları görüntüleme
 • Üyeyle ilgili anket sonuçlarını görüntüleme
 • Üye çalışanlarına eğitim ekleme, çalışanın verdiği eğitimleri görüntüleme
 • Üye ekibini organizasyon şeması olarak görüntüleme
 • Üyeye ait ek bilgi ekleme
 • Üyeye ait iş istasyonu ekleme, iş istasyonlarını filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme, mail gönderme
 • Üyeye teminat ekleme, filtreleyerek listeleme
 • Üyeye ait yetkili çalışan ve diğer çalışanlar için iletişim, şube, departman, ünvan, görev ve pozisyon bilgisi ekleme, çalışan bazında özel sistem (partner portal) erişim yetkisi tanımlama
 • Parametrik olarak üye çalışanları ile ilgili ek bilgi ekranı oluşturma
 • Çalışana özel dil tercihi ayarı ve o dilde sisteme eriştirme
 • Çalışana özel kişisel bilgiler ve hobi tanımlama ekranı, özel not kaydı
 • Kurumsal üye ile ait adres/şube ekleyebilme
 • Şube bazında iletişim bilgisi, şube yöneticisi ekleme, şubeye özel temsilci atama
 • Şubeye bağlı çalışanları görüntüleme
 • Şubeye özel hedef oluşturma, not kaydı imkanı
 • Workcube Data Service ile üye sistemine erişim için bilgi tanımlama
 • Üyeye ait sayfa kısıtı tanımlama, abonelik ekleme ve görüntüleme
 • Üye ile ilgili referans abonelikleri ve özet bilgileri görüntüleme
 • Üyeleri filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme, mail gönderme
 • Birden fazla grup şirketi için üye bilgisini erişilebilir ve bağımsız ticari işlem yapılabilir kılma
 • Üyeye ait tüm projeleri görüntüleme ve takip
 • Üyeye ait teklif, fırsat, satın alma, satış siparişi, icra durumu, ödeme performansı görüntüleme ve takip
 • Üyeye ait tüm kredi bilgilerini tanımlama-yönetme, yeni anlaşma ekleme ve tüm anlaşmaları görüntüleme
 • Üyeye, ilişkili üye tanımlama ve üyeyle ilişkili diğer tüm üye bilgilerine tek ekrandan erişim
 • Üyeye ait call center başvuruları, toplantılar, ziyaretler, kampanyalar, servis başvuruları ve faturaları görüntüleme
 • Xml fonksiyonu yardımıyla, kurumsal üye ekranında sadece istenilen üye bilgilerini görüntüleme

Bireysel Üye (Müşteri) Yönetimi

Workcube bireysel üye yönetimi ile bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için mükemmel çözüm sunar.

 • Sınırsız sayıda bireysel üye kategorisi tanımlama ve sınırsız üye ve üye numarası ekleme
 • Üyeye isim-soy isim, özel kod, portaller için kullanıcı adı ve şifre, üye başlangıç tarihi ekleme
 • Üyeye ait e-fatura bilgisi görüntüleme
 • Üyenin durum bilgisi ile ilgili süreç seçeneği
 • Üyeyi tanımlı referans üye ile ilişkilendirme, referans kodu ekleme, tanımlı öneren üye ile ilişkilendirme
 • Üyeye tanımlı üye kategorisi, ilişki şekli, müşteri değeri ve üye tanımı seçme
 • Üyeye ait e-posta bilgisi, 2 farklı mobil telefon numarası, internet ve chat adresleri ekleme
 • Üyeye aktif, potansiyel, bağlı üye durum seçeneği
 • Üyeye ait kişisel bilgileri (eğitim durumu, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı) adres (sokak, cadde, mahalle, semt, ilçe, şehir), iş (şirket, unvan, departman, sektör, gelir
 • üzeyi vb.) gibi kaydetme
 • Üyenin satış bilgilerini; vergi mükellefi, satış kodu, mikro temsilci kodu, kampanya, sms veya mail talep durumu kaydı
 • Üyenin fatura bilgilerini; vergi dairesi, vergi numarası, fatura adresi gibi kaydetme
 • Üyenin diğer adres bilgilerini, fotoğraflarını, finansal özetini görüntüleme
 • Üyeyi tanımlı muhasebe dönemi ve diğer bireysel üyelerle ilişkilendirme
 • Üyeye ekip, şube ilişkisi oluşturma ve görüntüleme
 • Üyeye ait ek bilgi, not, belge ekleme ve var olan belge ile ilişkilendirme, banka hesabı, kredi kartı ekleme ve görüntüleme
 • Üyeye ait analizleri ve anket sonuçlarını görüntüleme
 • Üyeye tanımlı siteleri seçme ve görüntüleme
 • Üyeyle ilişkili diğer kurumları görüntüleme
 • Üyeyle ilişkili müşteri kartı bilgilerini ekleme ve görüntüleme
 • Üyeye ait BSC (Balanced Score Card) raporunu filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatta kaydetme, mail gönderme
 • Üyeye ait güncellenen bilgilerin tarihçesini görüntüleme
 • Üyeye ait sistemden eklenen uyarı ve onayları ve sistemden otomatik gerçekleşen işlemlerin akış özetini görüntüleme
 • Üyeye cubemail üzerinden mail gönderme, mailleri görüntüleme
 • Üyeye ait eğitim bilgisi ekleme ve görüntüleme
 • Üyeye ait tanımlı hobileri, yetkinlikleri seçme
 • Üyeye ait kayıtlı olayları filtreleyerek listeleme
 • Üyeye teminat ekleme ve filtreleyerek listeleme
 • Üyeye ait özet bilgileri ve hesap ekstresini görüntüleme
 • Üyeye ait risk bilgilerini; açık hesap limiti, geç ödeme faizi, kredi bilgisi tanımlama ve görüntüleme
 • Üyeye farklı adres detay bilgisi ve abonelik ekleme, görüntüleme
 • Üyeye ait referans aboneleri görüntüleme
 • Üyenin verdiği eğitimleri ekleme ve görüntüleme
 • Üyeleri filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme, mail gönderme
 • Üyeye ait tüm projeleri görüntüleme ve takip etme
 • Birden fazla grup şirketi için üye bilgisini erişilebilir ve bağımsız ticari işlem yapılabilir kılma
 • Üyeye ait teklif, fırsat, satın alma, satış siparişi, icra durumu, ödeme performansı bilgilerini görüntüleme ve takip etme
 • Üyeye ait call center başvuruları, toplantılar, ziyaretler, kampanyalar, servis başvuruları ve faturaları görüntüleme
 • Üyenin ilişkide olduğu diğer bireysel üyeleri yakınlık derecelerine göre tanımlama
 • Üyeye, ilişkili üye tanımlama ve üyeyle ilişkili diğer tüm üye bilgilerine tek ekrandan erişim
 • Üye ekleme alanını isteğe bağlı olarak detaylı ya da özet görüntüleme
 • Üyeye ait tüm kredi bilgilerini tanımlama-yönetme, yeni anlaşma ekleme ve anlaşmaları görüntüleme
 • Xml fonksiyonu yardımıyla, istenilen üye bilgilerini görüntüleme

Üye Analiz Formları

Üyelerinizi Detaylı Olarak Analiz Etmenize İmkan Tanır.Parametrik yapıda hazırlayacağınız finansal yeterlik, altyapı vb. analiz formlarıyla üyelerinizi farklı açılardan analiz edebilirsiniz.

 • Form için partner ve public portal üye seçimi
 • Formlara konu başlığı ve amaç ekleme
 • Formu tanımlı ürünle ilişkilendirme
 • Forma tam puan bilgisi ve uygunluk sınırı ekleme ve belirli oranlara göre uygunluk yorumu tanımlama
 • Forma tanımlı dil, aktif, yayın gibi durumu seçme
 • Formları filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme, mail gönderme


20 Temmuz 2017

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.