Bütçe

Bütçe işlemlerinizi tek merkezden kolayca yönetin!

Workcube’de bütçeye fatura, banka, masraf, üretim gibi birçok iş fonksiyonu kayıt atar. Bütçe modülü ise planları yapar, öngörüleri ve hedefleri kayıt altına alır. Böylelikle planlanan ile gerçekleşen arasındaki kontrol ve denetim sağlanmış olur.

Özellikler
Bütçeleri, bütçe raporlarını print alma, e-mail olarak gönderme, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına ve PDF’e dönüştürebilme
Bütçe kategorileri ve kalemleri oluşturma
Masraf ve Gelir Merkezleri planlama
Masraf ve gelir merkezlerini, şube, departman, iş grubu veya müşteri ile ilişkilendirme
Bütçe raporları ile fiili ve planlanan rakamları tarih aralığına ve aya göre karşılaştırılma
Masraf merkezi, bütçe kalemi, aktivite ve ilgili kişi bazında gerçekleşen ve planlanan bütçe gelir/gider raporları
Sınırsız sayıda ve hiyerarşide bütçe kategorisi oluşturma
Bütçe Kategorileri altında sınırsız sayıda ve hiyerarşide gelir ve gider kategorisi tanımlama
Gelir ve giderleri muhasebe ile ilişkilendirme
Bütçe planını farklı para birimlerinde görüntüleme
Farklı para birimlerinde gider kaydı ve takibi

Bütçe Planlama fişlerini tek ekranda kontrol edin!

Bir bütçe içinde çok sayıda bütçe planlama fişi olur. Her bir iş birimi için en az bir planlama fişi girilmelidir. Planlama fişinde; bütçe merkezi, bütçe kalemi, aktivite tipi zorunlu olmak üzere yukarıdaki boyutlar dikkate alınarak fişler oluşturulur.

Bütçe planlarınızı anlık olarak raporlayın, istediğiniz formatta kaydedin!

Bütçe raporları proje, işlem tipleri ve bütçe planlama fişleri bazında oluşturulabilir. Aynı zamanda masraf merkezi ve gider kalemi , bütçe kategorisi, proje, aktivite tipi ve bütçe kalemi ile benzeri parametreler ile dilediğiniz tarih aralığında listeleyebilirsiniz. Planlanan ve gerçekleşen gelir - giderler, bütçede rezerv edilmiş tutarlar, gelir-gider karşılama oranı gibi birçok veriye tek bir ekran üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bütçe Dashbord'u ile gelir ve giderlerinizi grafik üzerinde izleyin.

Bütçe Dashboard ile gelir ve giderlerinizi istediğiniz tarih aralıklarında grafik üzerinde izleyebilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!