Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşme bir teknoloji değil stratejidir. Dijital dönüşüm dijital ekonomide işletmenin rekabet gücünü yükseltmek için yapılan stratejik, operasyonel ve teknolojik sıçrama ve güçlenme faaliyetlerin toplamıdır. Dijitalleşmek için teknoloji ile birlikte yenilikçi iş modellerine transformasyon yapılır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına, süreç ve operasyonlarına entegrasyonudur. Dijitalleşme bir işletmenin çalışma şeklini temelden değiştirir ve müşterilerine değer sunar. Bir başka ifade ile işletmelerin mevcut iş süreçlerini değiştirmek, iyileştirmek, geliştirmek ve değiştirmek için dijital teknolojileri kullanması anlamına gelir. 

Günümüzde işletmelerin temel sorunu müşterileri ve çalışanları hızla dijitalleşirken kendilerinin analog yöntemlerle işlerini yapmaya devam etmeye çalışmalarıdır. Bu sebeple dijitalleşmiş müşterinin işletmeniz, ürününüz veya markanız ile temas ettiği her noktada birbiriyle paralel ve bütünleşik dijital deneyim sunmanız; müşterinizi elinizde tutmanız, hız ve esneklik beklentilerine cevap vermeniz, satışlarınızı arttırmanız için hayatidir. 

Dijital dönüşüm projeleri genellikle büyük ölçüde müşteri deneyimini iyileştirmeye, müşterilerin işletmeler ve ürünleriyle etkileşim şeklini değiştirmek için dijital teknolojilerden yararlanmaya ve işletmelerin müşterilerine nasıl hizmet ettiğini geliştirmeye odaklanır.  


Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Her şirketin dijital dönüşüm konusunda kendine özgü hedefleri olsa da, herhangi bir dijital dönüşümün temel amacı mevcut süreçlerinizi iyileştirmektir. Dijitalin öncelikli olduğu bir dünyada büyümek ve rekabette bir adım önde olmak isteyen herhangi bir işletme için dijital dönüşümün önemli olmaktan ziyade bir gerekliliktir. 

Dijital dönüşüm işçilik maliyetlerini düşürürken verimliliği arttırır. 

Daha verimli çalışmak için teknolojiyi kullanmak, işinizi dönüştürmenin en etkili yollarından biridir. Örneğin, işletmeler için yeni çalışanları eğitmek ve dijital kaynakları güncellemek için harcadıkları zaman ve para hızla kontrolden çıkabilir. Şirketlerde yeni teknolojilerin uygulanmasından en çok fayda üreten kesim şüphesiz çalışanlardır. Dijital çözümlere ve/veya araçlara sahip olmak, görevlerinde çalışanlarınıza önemli ölçüde yardımcı olur ve yalnızca daha iyi değil, aynı zamanda daha hızlı sonuçlar elde etmelerini sağlar. Tekrarlayan veya manuel olarak ilerleyen süreçleri otomatize etmek ve dijital bir sürece dönüştürmek çalışanlarınızın varolan zaman ve kaynakları ile daha fazlasını üretmelerine yardımcı olur. 

Dijital dönüşüm müşteri memnuniyetini artırır. 

Teknolojiyi günlük hayatına fazlası ile sokmuş olan müşteriler, mobil uygulamalar, sosyal medya, e-posta, canlı sohbet vb. birden çok temas noktasında şirketler, markalar le temas kurmaya ve tüm bu iletişim noktalarında  ayn deneyimi yaşamak ister. Dijital dönüşüm, iyileştirilmiş müşteri deneyimlerinin arkasındaki itici güçtür. Müşterinin ilkandan son ana kadar işiniz ile olan serüveninini her aşamasında teknolojinin uygulanması, dijitalleşmenin sağlanması daha iyi memnuniyet oranlarının elde edilmesinin yanı sıra müşterilerinizin elde tutulmasına da önemli ölçüde yardımcı olacaktır.

Dijital dönüşüm daha rekabetçi olmanızı sağlar. 

Rakipleriniz, siz olsanız da olmasanız da dijital dönüşüme yönelmiş durumda. Dijital dönüşümü gündeminize almamak demek rekabette geride kalmaya kesin bir karar vermek demektir.  Dijital dönüşüm sayesinde maliyetleri düşürmek, otomatikleşen süreçler sayesinde artan verimlilik ve bu sayede çalışan ve yöneticilerin işlerini geliştirmeye daha çok odaklanabimeleri, teknolojik bilgi tabanının ve kurumsal hafızanın ve işbirliği araçlarının kurum içerisinde inovasyonu desteklemesi, oluştuğu yerde ve oluştuğu anda kayıt ve kontrol altına alınan ve derlenen verilerden elde edilen akıllı raporlar sayesinde hızlı ve doğru kararlar alabilmek sizi rekabette öne çıkaracak başlıca faktörler olacaktır.

Dijital dönüşüm işbirliklerinizi güçlendirir.

Müşterilerin ilgisini çeken ürün ve hizmetler üretmek amacıyla tedarikçiler, distribütörler, taşeronlar ve uzman danışmanlarla çalışan firmalar giderek birbirlerine daha bağımlı hale geliyor. Bu iş ortaklarınızla çoğunlukla basılı belgelere ve manuel sürdürülen verilere dayalı olarak kurduğunuz işbirliğini geleneksel yöntemlerle yürütmek hızın hayati olduğu dijital çağda size zaman kaybettir. dijital dönüşüm ile tüm partner ve tedarikçilerinizle olan iletişim ve işbililğinizi yeniden tasarlayabilirsiniz. İş ortaklarırnızla bilgi ve belge payalaşabileceğiniz, sipariş teslimat, faturai tahsilat gibi süreçlerinizi otomatiz edebileceğiniz dijital ortamlar  internet portalleri yaratabilir, onları bilgi sisteminizin veri üreten ve veriyi kullanan bir parçası haline getirebilirsiniz.  


Dijital Dönüşüm Çerçevesi Neleri Kapsar?

“Dijital Dönüşüm’e nasıl ve nereden başlamak gerekir?” sorusu herkesin kafasındadır. Bu sorunun cevabını bulabilmek öncelikle belli bir çerçevede işinizin tüm süreç ve operasyonlarını tek tek incelemeniz ve hangi açılardan dijitalleşitirebileceğiniz üzerine kafa yormanızı gerektirir. Dijital dönüşüm projelerinde müşterilerinin yol arkadaşı olan Workcube MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen dijital dönüşüm çerçevesini kendisine temel alır.  

Müşteri Deneyimi: Temas noktalarında birbirinden kopuk bir deneyim sunan, müşteri yolculuğunu iyileştirmek için ihtiyaç duyduğu kritik verileri göremeyen şirketlerin müşteri deneyimlerini iyileştirmek ve dijital olarak zenginleştirmek için radikal değişimler yapması gerekir. Örneğin mağazadaki müşteri temsilcilerinin müşterinin online sipariş geçmişine erişememesi ve istediği ürün değişimini gerçekleştirememesi müşterinizi kızdırabilir. Müşteri deneyimi konusundaki dijital dönüşüm operasyonlarda, veri ve teknolojik altyapıda, müşteri temas noktalarında ve diğer yönlerde hayata geçirilmesi gereken değişikliklerin bütününü kapsar. Müşteriye özelleştirilmiş emailing’den mobil uygulamalara, ATM arayüzünün tasarımından sosyal medyada paylaşılacak dijital içeriklere, whatsapp hattından müşteri hizmetleri sunmaktan saha satış ekibinizin ellerindeki tabletler üzerinden sunum yapıp sipariş almalarına kadar sayısız alanı kapsayacak bir bakış açısıyla dijital dönüşüm projeleri tanımlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

Operasyonel Süreçler: Süreçleri dijitalleşmesi, süreçleri daha verimli, daha üretken, daha karlı ve daha verimli süreçlere dönüştürmek için dijital teknolojilerin kullanılması ve verilerin dijital olarak yönetilmesi anlamına gelir. Belli süreçlerin otomatize edilmesi şirketlerin çalışanlarının daha stratejik görevlere yeniden odaklamalarını sağlayabilir. Çalışanların evden veya ofisten kolaylıkla işlerini yönetebilecekleri sanal araçlar sunmak, çalışanları mobilize etmek, bilgi ve belge paylaşımını merkezi ve dijital bir ortama taşımak, iletişim ve işbirilği konusunda çalışanlarınızı destekleyecek dijital araçlara yatırım yapmak da süreçlerinizi akıcı hale getirmek için dijital dönüşümden faydalanabileceğiniz temel başlıklardan biridir. Süreçlerinizde yapacağınız dijital dönüşüml bütününde daha iyi bilgi sahibi olmanızın ötesinde aslında stratejik karar verme sürecinizi doğru, hızlı ve gerçek veriye dayalı hale getirir. 

İş modeli: İş modelinizdeki dijital dönüşüm çerçevesi var olan iş ve süreçlerinizi dijitalleştirmekten daha ileride bir bakış açısı ile işinize yaklaşmanız içindir. Dijital teknolojileri kullanarak yeni iş alanları dijital ürünler veya dijital olarak zenginleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmak konusunda dijital dönüşüm projeleri geliştirmek demektir. İş modelinizi değiştirmek, değer zincirini değiştirmek ve kesinlikle yeni bir ürün ve hizmet tedariki yaratmaktır. Geleneksel film yapım şirketlerinin birer dijital medya oyuncusu haline gelmeleri bunun en güzel örneklerindendir. Bir bisiklet üreticisinin bisikleti üzerinden elde ettiği verileri kullanıcının tüm eforunu, kilometre ve fiziksel kondisyon bilgileri olarak yansıttığı dijital panel ile desteklemesi dijital olarak zenginleştirilmiş bir ürün örneği olarak sayılabilir.  


SONUÇ

Bir İşletmenin Dijital Dönüşümü, organizasyonun tamamen yeniden düşünülmesini gerektirecek olan yenilik ve rekabet avantajları için muazzam fırsatlar sunar. Kültürel, stratejik, teknolojik, operasyonel değişiklikleri bir bütün olarak ele almayı ve planlamayı gerektirir. 

Artık dijital dönüşümün neden ana gündem maddelerinizden biri olması gerektiğini ve salt bir teknolojik yatırımı olmadığını bildiğinize göre bir sonraki adımı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu nasıl ve kiminle başaracağınızı? 

Yalnızca yatırım yapacağınız yazılım çözümünüzün performansını değil, uygulama öncesi, sırası ve sonrasındaki stratejik yaklaşımı, operasyonel ve teknik desteği ve işinizi kolaylaştıracak metodolojileri de hesaba katmanız gerektiğinden bu cevaplaması zor bir sorudur. Dijital dönüşüm kolay bir iş değildir ama doğru yol arkadaşı ve teknolojiler ile yola çıkıldığında elde edeceğiniz sonuçlar hayal ettiğinizden çok daha güzel ve başarılı olabilir. 

Workcube olarak uçtan uca tüm süreçlerinizde yol arkadaşı olarak bu hayalinizi gerçekleştirmek için buradayız. 

Workcube Holistic Çözümleri

İşletmenizin İhtiyaç Duyduğu Tüm İş Çözümleri.