Workcube ERP | CRM | HR
Workcube Topluluğu

İhtiyacınıza, aradığınız yetkinliğe, deneyime veya sektörünüze göre arama yapın sizin için en doğru Workcube Topluluk üyelerine ulaşın

Yunus Enis BAYINDIR - Uzman Satıcı/Workcube Implementer
Stratejik Yönetim, İhtiyaç ve Süreç Analizi, Proje Yönetimi, Uygulama Danışmanlığı

Ömer TURHAN - Topluluk Lideri
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Pazarlama İletişimi, Proje Yönetimi

Evren ABDA - Uzman Satıcı
İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Sistem Tasarımı, Implementer, Denetim

Özlem AÇIKEL - İş Geliştirme ve Kanal Lideri
iş geliştirme, kanal yönetimi, partner program, pazarlama İletişimi, Dijital Pazarlama, Stratejik Yönetim, Girişimcilik

Mahmut ÇİFÇİ - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
Uygulama Danışmanlığı, Proje Yönetimi, Satış Dağıtım, Üretim Sistemleri, Finans, İnsan Kaynakları, Entegre Sistemler

Ahmet ESER - Uzman Satıcı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme ve Süreç analizleri, Sistem ve Ağ yönetimi

Mustafa KÖKSU - Proje Yöneticisi
Proje Yönetimi, İş Zekası Uygulamaları, Re-organizasyon

Barış ÜLKÜ - İş Geliştirme Lideri
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Kriz Yönetimi, Uluslararası Dağıtım Ağları Kurulumu

Cemil DURGAN - Senior Developer
İleri Seviye Workcube Programlama, SQL, CFML, JS

Emre BİRCAN - Proje Yöneticisi, Workcube Implementer
Satış ve İş Geliştirme, Proje Yönetimi, Workcube Implementasyon

İlker AYDIN - Proje Yöneticisi / Workcube İmplementer
ERP Danışmanlığı, Proje Yönetimi, İş Analizi, Süreç Tasarımı

Emin KABACAOĞLU - Workcube Implementer
Yazılım Danışmanlığı, ERP Danışmanlığı, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi

Tolga KÜÇÜKÇINAR - Uzman Satıcı / Proje Yöneticisi
Yazılım İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Değerlendirme ve Denetleme

Aykut DEMİRBİLEK - Uzman Satıcı / Proje Yöneticisi
Yazılım İhtiyaç Analizi, Kapsam Belirleme, Proje Planlama, Değerlendirme ve Denetleme

A.Altan GÜNGÖR - İş Geliştirme ve Satış Lideri
Stratejik Yönetim, Finans, İş Geliştirme, Optimizasyon, Pazarlama, Satış, Proje Yönetimi, Eğitim.

Abdurrahman ÖZDEMİR - IT Denetim ve Değerlendirme Lideri
QA - Kalite ve Değerlendirme, Kurumsal Kaynak Planlama, İnsan Kaynakları Sistemleri, Maliyet Sistemleri, Üretim Planlama, Süreç Analizi, Yazılım Geliştirme Teknolojileri, İş Zekası ve Raporlama, Yazılım Güvenliği

Müge BALKIŞ - Yönetim Danışmanı&Tekstil Mühendisi
Yönetim Danışmanlığı, Üretim Yönetimi, Proje Yönetimi, Verimlilik, Kalite ve Entegre Yönetim Sistemleri, Dış Ticaret Operasyonları

Faruk İBAÇOĞLU - Dijital Dönüşüm Uzmanı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Yazılım Analizi/İhtiyaçların Tespiti/Çözümlerin oluşturulması

Alper ERKÖSE - Satış Uzmanı
İş Geliştirme, Satış, Yalın üretim, ioT, iioT, Endüstri 4.0

Gürkan SARI - Satış Uzmanı
Satış, Proje Yönetimi, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Süreç Tasarımı, Sunucu/Network Sistemleri Tasarım ve Yönetimi

Mustafa LÜKE - Uzman Satıcı
Proje Yönetimi, IT Organizasyon, Uygulama Danışmanlığı, Eğitim, Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon

Halil Şahin - Yazılım Geliştirici
Yazılım Geliştirme, Optimizasyon, SEO, SEM, Sistem Yönetimi

Orkun ALTINAY - Depo Yönetim Sistemi, OT/VT Sistemleri Uzmanı
Stratejik Yönetim, Ar-Ge Proje Yönetimi, Depo Yönetim Sistemleri, Otomatik Veri Toplama Çözümleri

Denizhan AKBULUT - İnsan Kaynakları Kıdemli Uzman
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlaması, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, Workcube HR

Özgür BÜYÜKDEMİR - Satış Uzmanı
İş Geliştirme, Satış, Proje Yönetimi, Sistem Mühendisliği

Dr. Ali ATTİLA - Proje Yöneticisi
Yazılım Analiz (SA), Proje Yönetimi (PM), ISO27001 Denetimi, CMMi5 Yönetimi, Sistem Yönetimi, Denetim, Veri Tabanı Yönetimi

Bülent FİDAN - Yönetim Danışmanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Muhasebe & Finans Bilgi Yönetimi, Stratejik Planlama, Devlet Yardımları ve Teşvikleri, Bütçe Raporlama

Fatih AYIK - Yazılım ve Catalyst Platform Lideri
Yazılım Geliştirme, Yazılım İş Analizi, Add-on Ürün Geliştirimi, İleri Seviye Raporlama

Ömer ERÖRS - Toplululuk İşe Alım, Yerleştirme ve Oryantasyon Lideri
Workcube kullanan işletmeler ve iş ortakları için Dijital Dönüşüm Uzmanı, ERP, CRM, HR Uzmanı, Sektör Danışmanları, Kodlayıcı, Tasarımcı ve uzman kullanıcılar bulunması, seçim, yerleştirme ve oryantasyon süreçleri.

Yunus ÖZAY - Geliştirici Eğitimleri Lideri
Yazılım ve Teknoloji Eğitimi, İleri Seviye Workcube Geliştirimi

Ömür CAMCI - Mobil Uygulamalar Lideri
Mobil Uygulama Geliştirme, J2EE Uygulama Sunucuları, Java Programlama, SQL, CFML

Kemal PEHLİVANOĞLU - Stratejik Danışmanlık Lideri
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, İnsan Kaynakları

Ezgi GÜRSAN - İnsan Kaynakları Lideri
Organizasyonel Planlama, Bordro, İşe Alım, Intranet, Eğitim Yönetimi

Ferhat KARAKUŞ - BT ve Teknik Hizmetler Lideri
Workcube Kurulum, IT Konsolidasyon ve Sanallaştırma, IT Sürekliliği, Bulut Hizmetleri

Dt. Namık Kemal SÖNMEZ - Sağlık Sektörü Uzmanı
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Pazarlama İletişimi, Proje Yönetimi, Satış Organizasyonu, Kalite Yönetim Sistem Denetimi

Zafer KARGIN - Dijital Dönüşüm Uzmanı
Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, Dijital Dönüşüm

Volkan ALKILIÇ - Endüstri 4.0 & IoT Lideri
Yazılım Geliştirme, IoT (Nesnelerin İnterneti), Endüstri 4.0, Gömülü Sistemler, Bulut, Big Data, Uzaktan Veri Okuma, Otomasyon, Analiz, Veri Tabanı Tasarımı, Performans Optimizasyonu

Hakan YILDIRIM - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
İhtiyaç Analizi, Proje Planlama, Proje Yönetimi, Süreç Tasarımı, Uygulama Danışmanlığı

Zeki Anıl GÜLŞEN - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Tedarik Zinciri, Lojistik, Üretim Planlama ve Maliyet, Satış-Dağıtım, Finans-Muhasebe

Öznur TEKİN - Finans, Muhasebe ve Denetim Danışmanı
Finans-Muhasebe, Maliyet, Bütçe, Harcama Yönetimi, Mali Denetim ve Kontrol, Risk Yönetimi

Cengizhan MENEVŞE - Uzman Satıcı/Proje Yöneticisi
Proje Yönetimi, Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama, Sözleşme ve Kontrat Yönetimi.

Merve KILINÇARSLAN - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
HR, ERP, CRM, Proje Yönetimi, Servis Yönetimi, Varlık Yönetimi, B2B

Erhan KARAŞ - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Proje Yönetimi, Süreç Tasarımı, Uygulama Danışmanlığı, Yazılım Geliştirme

Orhan ÖCAL - Proje Yöneticisi / Implementer
ERP, CRM, Proje Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Yazılım, Veritabanı

Ersan ONAN - Uzman Satıcı/Implementer
Optimizasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Sistemleri, B2B, B2C Uygulamaları, ERP 4.0, Proje Yönetimi, Veri Tabanı Tasarımı, Arayüz Tasarımı, Web Programlama

Olgar ATASEVEN - Dijital Pazarlama Lideri
Dijital Pazarlama ve Konumlandırma, CRM, B2C, Kanal Yönetimi

Sabriye BİRCAN - Uzman Satıcı / Proje Yöneticisi
ERP Implementasyon ve Geliştirme Süreçleri, Süreç Analizi ve Tasarımı, Kavramsal Tasarım, Proje Yönetimi

Emre ARIN - Workcube Implementer
ERP Modül Danışmanlığı, Proje Yönetimi, Eğitim ve Dokümantasyon Geliştirme

Nagehan ALTUN - Uzman Satıcı/Workcube Implementer
Satış, Proje Yönetimi, Uygulama Danışmanlığı, Workcube Kullanıcı Eğitimleri, e-Devlet Ürünleri

Sezer YILMAZ - Proje Yöneticisi / Workcube Implementer
ERP, CRM, B2B, B2C ve Intranet Uygulamaları, Proje Yönetimi

Tufan ÇAKIROĞLU - Senior Developer / Workcube Implementer
Workcube Kod Geliştirimi ve Uygulama Danışmanlığı

Yılmaz BARIŞ - Dijital Pazarlama Uzmanı
Dijital Pazarlama, İçerik Yönetimi,  Dijital Reklam Yönetimi, Dijital Marka Konumlandırma, Web Tasarımı ve CMS yönetimi, Sosyal Medya İçerik Geliştirme, Google Adwords, Facebook Ads, SEO

Serkan UZUNGÜL - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Proje Yönetimi, Satış ve İş Geliştirme, Muhasebe ve Finans

Nihan Ertuğrul - Workcube Implementer
Uygulama Danışmanlığı, Proje Yönetimi, İş Analizi, Kullanıcı Eğitimleri, e-Devlet Ürünleri Entegrasyonu

Alpay ALKAN - İleri Planlama ve Optimizasyon Lideri
Planlama, Optimizasyon, Sorun Çözme, Uzlaştırma, Veri Tabanı Modelleme, Yazılım Geliştirme, Proje Yönetimi, İş ve Süreç Geliştirme ve iyileştirme

Yavuz CALP - Yönetim Danışmanı
Toplam Kalite Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku, Turquality, İnsan Kaynakları

Koray KILIÇ - Yönetim Danışmanı
Tedarik Zinciri Yönetimi, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Turquality

Oktay KAHYA - Yalın Üretim Ve Sistem Danışmanı
Proje Yönetimi, Yalın Üretim, İş Analizi, Program Geliştirme, Planlama

Osman Murat BAŞARAN - Yatırım Danışmanı/Kobi Mentör
Kobi Mentörü, Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Projeleri Tasarım ve Yönetimi, Hibe ve Destek Programlarına Müracaat ve Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi, Vergi Hukuku, Marka ve Patent Mevzuatı

Vecdet TÜZÜN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Uygulamalar Lideri
Tedarik Zinciri Yönetimi (Tedarik, Depolama, Sevkiyat, Entegrasyon, Lojistik Hizmetler)

Bahattin ALCAN - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
ERP, CRM, HR, Proje Yönetimi ve Implementasyon

Tarık YÜCE - Uzman Satıcı/Proje Yöneticisi
Üretim Planlama, Satış, Satın Alma, Proje Yönetimi, İş Analizi, Optimizasyon

Namık Güngör - Uzman Satıcı
Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Sanallaştırma, Veri Tabanı Uzmanlığı

İlhan ARSLAN - Uzman Satıcı / Workcube Implementer
Süreç Danışmanlığı, İhtiyaç Analizi, Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme

Metin ÇAKAR - Senior Developer
Yazılım Uzmanlığı, Özel Yazılım Geliştirme, Workcube Özelleştirme ve Geliştirim, Proje Yönetimi

Nurullah DEMİR- Bilgi Güvenliği Lideri
Bilişim Güvenliği, Web Güvenliği, Penetration Test, Bilişim Güvenliği Operasyonları

Tuna TAKMAZ - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Muhasebe ve Finans süreçleri ERP entegrasyonu, ERP geliştirme Proje liderliği, Bütçe, Maliyet ve KAR/ZARAR departman bazlı analiz çalışmaları.

Cemil KÜLAHLI - Proje Yöneticisi/Workcube Implementer
Üretim Planlama, Satış, Satın Alma, Proje Yönetimi, İş Analizi, Optimizasyon

Mukaddes UĞURLU - Workcube Implementer
Proje Yönetimi, e-Dönüşüm Ürünleri Desteği, Uygulama Danışmanlığı, İş Süreçleri Danışmanlığı

Elif TAŞTAN - Stratejik Yönetim Danışmanı
Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılandırma, Kurumsallaşma ve Re-Organizasyon, Optimizasyon, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Yazılım Seçimi, Sistem Analizi, Süreç Geliştirme ve İyileştirme, Kurumsal Koçluk

Bülent AÇIKGÖZ - Workcube Implementer
Proje Yönetimi, Kurumsal Süreç Danışmanlığı, KYS Danışmanlığı

Filiz SAĞIR - Senior Developer
Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Tasarımı, Arayüz Tasarımı, Web Programlama

Abdullah KARABAY - Kıdemli ERP Danışmanı ve Kod Geliştirici
Üretim, Üretim Planlama, Üretim Kapasite Planlama, Proje ve Maliyet Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Kanban ve Üretim Yönetimi.

Kaya UĞUR - Satış ve Yönetim Danışmanı
Satış, Marka Yönetimi, Müşteri Yönetimi, Ticari Pazarlama, Merchandising ve Müşteri Servisi

Osman KÜÇÜKSÖNMEZ - Uzman Satıcı&Proje Yöneticisi
Stratejik Yönetim, Re-Organizasyon, Optimizasyon, Süreç Yönetimi, Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Proje Yönetim, Proje Yönetim Ofis Kurulumu, Proje Yönetim Sistem Kurulumu, Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu

Halit YURTTAŞ - Yazılım Mimarı
Yazılım Danışmanlığı, Yazılım Mimarlığı, Yazılım Optimizasyonu ve Kalite/Standardizasyonu, Entegrasyon ve Veri İletişimi

İbrahim DİRİL - Kıdemli ERP Danışmanı ve Kod Geliştirici
Üretim, Üretim Planlama, Üretim Kapasite Planlama, Proje ve Maliyet Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Kanban ve Üretim Yönetimi

Fatih KAÇAN - Endüstri 4.0 Uzmanı
Endüstri 4.0, Endüstriyel Otomasyon, Proje Yönetimi, Uygulama Mühendisliği, Makine ve Yazılım Uzmanlığı, Pazarlama, Satış

Fatih UZUNKAYA - Endüstri 4.0 Uzmanı
Endüstri 4.0, Endüstriyel Otomasyon, Proje Yönetimi, Uygulama Mühendisliği, Makine ve Yazılım Uzmanlığı, Pazarlama, Satış

Erdem YÜCE - Sektörel Uygulamalar Lideri
Proje Yönetimi, İş Analizi, Yazılım Geliştirme

Ali Kemal AYDIN - Uzman Satıcı/Workcube Implementer
Süreç Yönetimi, Re-Organizasyon, Maliyet Muhasebesi, Bütçe Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Stratejileri

Dr. Osman Murat ANLI - DDU Yetiştirme Programı Lideri
Dijital Dönüşüm, Akıllı Üretim, Tedarik, Depolama, Dağıtım süreçleri, Arama, Optimizasyon ve Hesaplama Algoritmaları, İstatistik, Stokastik Süreçler, Simülasyon

Satın almak istiyorum!

Not bırakın, sizi arayalım.

Uzman birine ihtiyacım var!

Size en yakın, en uygun iş ortağını bulun.

Öğrenmek istiyorum!

Workcube eğitim ve yardım merkezini ziyaret edin.

Yardıma ihtiyacım var!

Destek çağrısı yap.