Bütünleşik Hizmetler
Kullanım Yardımı Destek Paketleri
Kullanıcı, anahtar personel ve sistem yöneticilerinin ihtiyaç duydukları yardım hizmetleri WorkDesk Destek Paketleri ile verilir. Yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınır. Açılan çağrılar sınıflandırılır, bilgi aktarılır, kullanım yardımı yapılır. İşletmeye özel yapılmış uygulamalar için ilgili iş birimi veya iş ortağından destek alınarak problem çözüme kavuşturulur.
WorkDesk Kazanımları
 • Kullanım problem ve sorunların teşhisi, yardım ve çözüm önerileri,
 • Dökümantasyon ve Bilgi Aktarımı
 • Ekran paylaşımı ve Ekran üzerinde Destek
 • Ana Sisteme dayalı hataların Workcube Geliştirim ofisine doğru şekilde aktarılması, takibi ve çözümü,
 • Özelleştirmeye dayalı hataların iş ortağına doğru şekilde aktarılması, takibi ve çözümü
CodeFactory Özel Geliştirim Hizmetleri
İşletmeye özel yardım ve danışmanlık hizmetleri iş süreçleriniz ile yazılımınız arasında tam uyumu hedefler. Dijital dönüşüm sürecinde işletmeye özel geliştirimler işletmenizin rekabet gücünü yükseltir.
CodeFactory Kazanımları
 • İşletmeye özel problem ve sorun analizi ve çözüm önerileri,
 • Düzenli olarak süreç iyileştirmeye dayalı özelleştirme ve geliştirim
 • Özel geliştirimlerin yeni versiyonlar ile uyumlu çalıştırılması
 • Sisteme dayalı hata ve iyileştirme önerilerinin Workcube merkez ofise doğru şekilde aktarılması
 • Yeni fonksiyon veya versiyonlarına ilişkin bilginizin güncellenmesi ve eğitim.
Kuruma Özel Danışmanlık Desteği
İşletmeye özel yardım ve danışmanlık hizmetleri iş süreçleriniz ile yazılımınız arasında tam uyumu hedefler. Dijital dönüşüm sürecinde işletmeye özel geliştirimler işletmenizin rekabet gücünü yükseltir.
Özel Danışmanlık Kazanımları
 • İşletmeye özel problem ve sorun analizi ve çözüm önerileri,
 • Düzenli olarak süreç iyileştirmeye dayalı özelleştirme ve geliştirim
 • Özel geliştirimlerin yeni versiyonlar ile uyumlu çalıştırılması
 • Sisteme dayalı hata ve iyileştirme önerilerinin Workcube merkez ofise doğru şekilde aktarılması
 • Yeni fonksiyon veya versiyonlarına ilişkin bilginizin güncellenmesi ve eğitim.
Lisans Yenileme ve Koruma Paketi
Workcube On-Prem ürünler "LYKP - Lisan Yenileme ve Koruma Paketi" ile gelir. LYKP sürdürülebilirlik, hatasız olarak çalışma, yasal güncelleme ve mevzuat değişikliklerine uyumlu olmasını garantiler.
LYKP Kazanımları
 • Lisans hakkı: Workcube yeni versiyon lisanslarına ücretsiz sahip olursunuz.
 • Yasal mevzuata uyum: Yasal mevzuat değişikliklerine uyumlu çalışmayı garanti altına alırsınız.
 • Yeni fonksiyonlara erişme: Yeni fonksiyonlara, tasarım ve yenilemelere ücretsiz sahip olursunuz.
 • Bug-Fix garantisi: Olası hatalar ücretsiz olarak giderilir. Yamalara ücretsiz sahip olursunuz.
 • İçerik ve etkileşim: Eğitim içeriklerine erişim ve Workcube Topluluğu'yla etkileşim imkanı elde edersiniz.
Bulut kullanımlarda LYKP bulut hizmeti içinde ücretsiz verilir.
Denetim ve İzleme Paketleri
Kurumsal dönüşüm ve dijitalleşme çok bileşenli, çok değişkenli, çok taraflı zorlu projelerdir. İzleme ve denetimin yapılmadığı durumlarda kolaylıkla rotadan sapılabilir. Düzenli olarak ilerleme ve sapmaları izlemeli, tedbirler almalı ve kayıpların önüne geçmelisiniz.
Denetim ve İzleme Paket Kazanımları
 • Hedeflerinize daha kolay ve hızlı ulaşırsınız.
 • Hatalar ve sapmaları erken görerek tedbir alırsınız.
 • Hizmet aldığınız uzmanlar ve çalışanlarınız arasında takım uyumu sağlarsınız.
 • Daha az maliyetle daha başarılı sonuçlar elde edersiniz.
Dijital İş Gücü Temini ve Dış Kaynak Desteği
Dijital ekonomide başarılı olmak için dijital yeteneklere sahip olmalısınız. Doğru iş gücünü seçmek ve işe yerleştirmek, oryantasyon yapmak veya var olan çalışanlarınızın yeteneklerini geliştirmek için desteğe ihtiyacınız olacak. Workcube yetkili iş ortağı Harezyo ister istihdam edin, ister dış kaynak kullanın yetenekli insanları sizin için seçer, sertifikalandırır ve çalıştırır.
Dijital İş Gücü ve Dış Kaynak Desteği Kazanımları
 • İş gücünün dijital yeteneklerinin ölçülmesi.
 • Mevcut iş gücünün eğitimi ve sertifikalandırılması.
 • Seçme ve yerleştirme.
 • Dış kaynak temini.
Sistem ve Altyapı Teknik Desteği
Kurumsal bilgi sistemleri yaşayan sistemlerdir. Altyapınızı sürekli güncel ve risklere karşı dayanıklı hale getirmelisiniz. Sunucuları, ağı, güvenliği, veri tabanını, yedeklemeyi ihmal ederseniz büyük kayıplara uğrarsınız. Teknik destek ve koruma paketi işinizi kesintiye uğratmaz!
Sistem ve Altyapı Desteği Kazanımları
 • Fiziki ve sanal sunucu yapılandırma, ölçeklendirme ile optimum yatırım ve yatırımı koruma.
 • Performans izleme ve güncelleme takibi ile kesintisiz çalışma garantisi.
 • Veri tabanı bakım ve yedekleme hizmeti ile '0' veri kaybı.
 • Güvenlik kontrolü ile saldırılara karşı minimum risk.
 • 3.parti uygulamalar ve IoT ile güvenli, hızlı entegrasyon.
Özel Bulut Desteği
On-Prem Workcube uygulamaları için ölçeklendirilmiş, güvenli sanal sunucu ve docker hizmetleri ile kesintisiz çalışmayı garanti altına alın.
Özel Bulut Kazanımları
 • 7/24 kesintisiz ve performanslı çalışma.
 • Güvenlik ve yedekleme.
 • "0" IT uzmanı ihtiyacı.
 • Altyapı yazılımlarında "0" lisans yatırımı.
 • Düşük sürdürme maliyeti.