HR

Insan Kaynaklari

Ise alimdan emeklilige çalisanlarinizla ilgili tüm IK süreçlerini kapsar.

Rol bazlı yapısı ile işletmenizde yetkiler, sorumluluklar, koltuklar netleşir. Doğru personel seçimi yapmanıza yardımcı olacak çok sayıda fonksiyona sahiptir. Çalışanların tüm bilgileri, özlük dosyaları, maaş planları, izinleri, mesaileri, puantaj ve bordrolarını Workcube HR ile yönetirsiniz.

İşe alımdan emekliliğe çalışan yaşam döngüsünün her aşaması için tek platform!

Workcube HR ile grup başkanlığından iş gruplarına çok katmanlı ve lokasyonlu olarak organizasyonunuzu, rollerinizi ve pozisyonlarınızı planlarsınız. Workcube HR çözümü çalışanlarınıza ait tüm özlük, iletişim, eğitim v.b. bilgileri ve belgeleri kayıt altına almanız, yetenek ve yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme yapmanız, işe başlatma, ücret yönetimi, hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetimi ve kariyer planlaması gerçekleştirmeniz için tüm bileşenleri ortak veri tabanında ve tek bir platformda sunar. Bilgi, çalışanınızla tanıştığınız ilk günden yollarınızı ayırdığınız ana kadar tüm süreci kapsayacak şekilde tek bir veri tabanında kayıt altına alınır ve 360 derece raporlanır. 

İletişim ve işbirliğine dayalı bir kurum kültürü oluşturun!

Workcube HR çözümü kurumunuzun tüm çalışanlarının birbirleri ile iletişim ve etkileşim içerisinde işlerini yürütebilecekleri bir intranet fonksiyonelliğini de beraberinde getirir. Kurallar, prosedürler, işleyişler, duyurular ortak platformda çalışanlarınız ile paylaşılır. Forum modülü, süreç bazlı uyarı-onay ve bilgi paylaşma fonksiyonları, ortak ajanda yönetimi, dijital arşiv, kim kimdir sayfası, online mesaj, video konferans gibi iletişim araçları KOBİ'den holdinge her büyüklükteki organizasyon için çalışanların birbirleri ile iletişimini, bilgi ve belge paylaşımını kolaylaştırarak işlerine daha çok vakit ayırmasını sağlar. Çalışanlar, becerilerini ve geri bildirimlerini iş arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabilir veya belirli uzmanlığa sahip iş arkadaşları ile belli konularda fikir alışverişinde bulunabilir. Workcube HR; kurum kültürünü yaygınlaştırır, ortak aklı geliştirir, yenilikçiliği destekler. 

Çalışanlarınızın yetkinliklerini arttırın, ölçün, değerlendirin, yönlendirin!

Workcube HR çözümünün yetkinlik bazlı yapısı işe alım sürecinden hedef belirlemeye, performans değerlendirmeden kariyer planlamasına kadar doğru insanı seçmede, değerlendirmede ve yönlendirmede size büyük destek sunar. İş ilanından başvuru kabulüne, mülakat planlamadan analiz formları tasarımına kadar işe alım seçme değerlendirme sürecinizi tüm bileşenleri ile yönetirsiniz. Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerden yola çıkarak çalışanlar için uygun iş hedefleri belirler, çalışanlarınızın performansını 360 derecelik bir bakış açısıyla ölçer ve raporlandırırsınız. Çalışan gelişim programları çerçevesinde eğitimlerini planlar ve tüm bu bilgiler ışığında şirket içerisindeki kariyer yolunu çizersiniz.  

Yasal yükümlülüklerinizle %100 uyumlu ücret ve bordro yönetimi!

İlgili yasa, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle belirlenen parametrelerle desteklenen ücret yönetim sistemi ile çalışanlarınızın bordro, izin, işe giriş, işten çıkış, yasal bildirim ve diğer özlük süreçlerini eksiksiz ve her zaman güncel yasal düzenlemelere uygun olarak yönetirsiniz. Yasal yönetmeliklere uygun bildirgeler, beyannameler sistem tarafından otomatik oluşuturulur. Workcube HR maaş planları, kademeler, dereceler, farklı ödeme bileşenleri, değişken tazminat planları ve yardımların yer aldığı kapsamlı bir ödenek sistemi dizayn etmenizi sağlar. PDKS Raporlama Sistemi ile çalışanlarınızın işe devamlılıklarını kontrol eder, maaş hesaplamalarını PDKS verilerine göre otomatik oluşturursunuz.  

Çalışanlarınızı İK süreçlerinizin bir parçası yapın!

Workcube HR'ın sunduğu self-servis fonksiyonlar çalışanlarınızın insan kaynakları ve idari işler departmanı ile olan ilişkilerini ve iletişimlerini kolaylaştırır.  Çalışanlar bilgilerim ekranından kişisel bilgilerini, şirket içerisindeki pozisyonunu, amirlerini, iş gruplarını, yetkinliklerini, hedeflerini, bordro ve hesap ekstrelerini görüntüleyebilirler, onaylayabilir. Self-servis fonksiyonlar çalışanların izin, avans, harcama, satın alma, personel ve eğitim gibi şirket içi taleplerini sisteme girerek, aynı ekrandan talep durumlarını izlemesini sağlar. Çalışanlar İk süreçlerinin bir parçası olur, İK departmanının veri yükü azalır, çalışanlar ile olan tüm etkileşimler kayıt altına alınır ve izlenir. 


Değişen çalışma düzenine ve çalışan profiline hızla adapte olun!

Workcube HR uyarlanabilir, esnek, parametrik ve süreç bazlı alt yapısı, %100 web tabanlı teknolojisi, güçlü özelleştirme araçları ile sektörünüzde, yasal düzenlemelerde, iş ve çalışma koşullarınızda, organizasyon yapınızda veya büyüklüğünüzde şimdi veya gelecekte oluşabilecek değişime hızlı adapte olmanızı sağlar. Gelecekte düşünülen organizasyon yapıları simülasyon desteği ile görülebilir ve kurum yöneticileri daha etkin planlama yapar. Sadece browser kullanarak dünyanın her yerindeki şube ve şirketlerinizin İK süreçlerine ait tüm faaliyetleri merkezi olarak yönetmenizi sağlayan Workcube HR ister ofisten ister evden çalışsın, süreçlerinizdeki her türlü değişimi hızla çalışanlarınıza yaygınlaştırır.

Dijitalleşmenin ilk 3 adımını hemen atın!

İşletmenizin "dijital olgunluk" seviyesini ölçün!

1-Ölçün >>

İşletmenizin neye ihtiyacı var? Hemen analiz edin!

2-Analiz Edin >>

QPIC-R Metodojisiyle Dijital Dönüşüm Projesi hazırlayın?

3-Projelendirin >>
ERP, CRM, HR, PMS, DIJITAL DÖNÜSÜM FAYDALI BILGILER

ERP Projelerinde Rotadan Sapmak Mümkün Mü?

ERP Projelerine Baslarken Akillardaki Soru Isaretleri

Basarili Bir ERP Projesi Nasil Gerçeklestirilir?

ERP Seçimi Yapacaklar Için Faydali Okumalar