Dijital dönüşüm projeleri nasıl hazırlanır?

Kurumsal iş yazılımı yerleştirme projeleri doğası gereği çok boyutlu projelerdir. Çoğunlukla implementasyon yapılırken eş zamanlı olarak değişim yönetimi de yapılır. İşletmeler bu projelerde iş yapış biçim ve süreçlerini iyileştirmeyi hedefler. Bu değişimle birlikte yeni prosedürler, örgütsel yenilenme gibi çok sayıda aşılması gereken zorluklar meydana gelir. Öte yandan implementasyon IT altyapısında teknik iyileştirmeyi tetikler. Hayat devam ettikçe rekabet koşulları değişir, yasalar değişir, teknolojiler değişir ve işletmeler bu değişimle başa çıkmaya çalışırlar. İşletmenin iş pratiklerine bağlı olarak yazılım da değişimden nasibini alır. Bir başka ifadeyle implementasyon ve yazılım iyileştirmeleri maalesef hiç bitmez. Bu günümüzde tabii bir durumdur. Dijital ekonomide dijital faaliyetler tıpkı lojistik, satış, pazarlama, üretim gibi kesintisiz devam etmesi gereken bir alandır.Workcube implementasyon süreci müşterinin Workcube ile ilk temas kurduğu günden yaşam boyu kullanım döngüsüne kadar tüm süreçleri kapsar.

Gerçekte süreç iyileştirme ve buna bağlı olarak dijital faaliyetler hiç bitmez. Her bir dijital sıçrama bir proje olarak tarif edilmelidir. Başı-sonu iyi tarif edilmemiş, ucu açık ve nerede biteceği belirlenmemiş projeler büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu bir paradokstur. Projenizin hem sonu belli olmalı hem de sürekli devam etmelidir. İşletme; sürekli mükemmelleşme hedefinde olmalı ve bu hedeflere bağlı olarak yepyeni gelişim projeleri ortaya konulmalıdır.

Workcube “Holistik-Bütünsel” olarak dijital dönüşüm yaparak işletmenin rekabetçi gücünü arttırmayı hedefler. Hedef tek ve sonsuzdur; “Rekabetçi gücü yükseltmek”. Ancak bu hedefe tek bir proje ile ulaşamazsınız. Nihai ve sonsuz tek hedefe varabilmek için hedefi aşamalara ayırmalı ve ara duraklar belirlemelisiniz. Her bir hedef ve ara durak için projeler tasarlamalı ve ara duraklarda projeyi değerlendirmeye tabii tutmalısınız.


Projenin Paradigmasını belirleyin.
En yalın anlatımıyla paradigma; neyi nasıl algıladığımızı, neyi benimseyip benimsemediğimizi olaylara, konulara bakış açışımızı ortaya koyar. Bir bakıma projenin ruhudur. Projenize ruh katmak için bir paradigma inşa etmelisiniz.
Hedefi ve başarım kriterleri belirlenmiş proje kolay yönetilir.
Proje hedefleri belirgin ve anlaşılır olmalıdır. Proje sonunda varılacak yer neresidir? Net bir biçimde ortaya koymalısınız. Hedeflere varılıp varılmadığını anlamak için başarım kriterlerini belirlemelisiniz. Proje sonunda başarınız nasıl ölçülecek? Göstergeleri baştan belirlerseniz proje sonuçlarını kolaylıkla ölçersiniz.
Assessment , QPIC-RS ve Zaman-Değer Matrisi ni Karşılaştırın.
Proje planı hazırlanırken üç belge kontrol edilmelidir. Değişiklikler proje kapsam ve süresine etki edebilir. Bu durumda proje bütçesi değişebilir. Böyle bir durum oluştuğunu düşünürseniz proje sponsorunu ve diğer yöneticileri bilgilendirmeniz gerekir.
Workcube Catalyst satış sürecinde işletmeler ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede W3C Assessment metodolojisi uygulanır. W3C Assessment soru cevap biçimindedir. Uzman bir Workcube danışmanın cevaplayabildiği gibi işletmeler kendileri de bu sorulara cevaplar vererek ihtiyaçları belirleyebilirler. Assessment dokümanı Workcube Catalyst’in işletmeye nasıl uygulanacağını, işletmenin iş yapış biçimlerinin hayata nasıl geçeceğini ortaya koyar.
QPIC-RS’nin ilk versiyonu “Stratejik Çerçeve” kapsamında yapılır. Proje başladığında QPIC-RS matrisinin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi gerekir. Diğer yandan Dijital Dönüşüm Yol Haritası kapsamında “Zaman-Değer Matrisi” çıkarılır. Proje planlama aşamasında öncelikler değişebilir. Proje kilometre taşları ve sıralama yeniden düzenlenebilir.
Workcube sertifikalı DDU'lardan (dijital dönüşüm uzmanı) hizmet alarak dijital sıçrama planını hızlı, doğru ve yaratıcı bir biçimde hazırlayabilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy arastirmasina göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 baslikta 36 ana yazilima güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapiya sahip olmalisiniz.

Workcube 28 ana yazilimi tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileseni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamalari entegre olarak dijital kaslarinizi güçlendiriyor!

18 gencimizin Workcube Implementer, Coder, Dijital Dönüşüm Uzmanı olarak mezun olduğu eğitim ve istihdam programı "Sende İş Var"'ı katılanlar anlatıyor.

"Sen de İş Var" Sertifika Töreni Ecem Turan