GDPReady - KVKK

GDPR eklentisi ile veri güvenliginizi önemseyin!

GDPReady; Workcube kullanan işletmelerin KVKK uyumluluğunu sağlamak ve veri güvenliğini arttırmak amacıyla geliştirilen Workcube içinde doğrudan çalışan bir eklentidir.

Özellikler
Veri envanterini belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Veri işleme amaçlarını belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Verileri sınıflandırma-kategorilere ayırma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Veri paylaşım-aktarım grupları belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Güvenlik tedbirlerini sınıflandırma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Veri Sorumluları belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Aydınlanma metinleri yaratma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme
Verbis Dokümanları Hazırla, kaydet ve arşivle
Anahtar kelimelerle veri tabanını inceleme ve sınıflandırmayı tablo ve kolon seviyesinde kolaylaştırma
Dijital arşiv verilerini kategori, tip ve erişim sınıflandırma
Kişisel Veri / Kişisel Veri-Gizli / Kişisel Veri- Çok Gizli / Finansal Veri / Finansal Veri - Gizli / Finansal Veri- Çok Gizli / Proses Bilgisi / Proses Bilgisi - Gizli / Proses Bilgisi - Çok Gizli olmak üzere dokuz seviyede GDPR hazır erişim yetki seviyesi sunar.
Uygulama sunucu seviyesinde GDPR yetkisine sahip olmayan kullanıcıları verileri maskeler.
Veri tabanı kolon-field seviyesinde verileri hashleme özelliğine sahiptir. Hashlenmiş veriler uygulama sunucu seviyesinde GDPReady ile çözülerek işlenir.
Intranet-Employee Portal kullanıcıları için login ekranında Aydınlatma Metni ve Veri İşleme İzni alma, kaydetme, saklama ve izin politikalarında değişiklikleri onaylatma.
Kurumsal ve Bireysel müşteri ve tedarikçiler için B2B ve B2C extranet-web sitelerinde Aydınlatma Metni ve Veri İşleme İzni alma, kaydetme, saklama ve izin politikalarında değişiklikleri onaylatma.
Anonim kullanıcılar için public web sitelerinde cookie izinleri alma, kaydetme, saklama.
GDPR yetkisini doğrudan Workcube kullanıcı yetki grubuna bağlayarak ve session yönetimi ile bütünleşik çalıştırarak veri erişimini yönetir.
Veri işleme ve paylaşma izinlerinin sona erdirilmesi taleplerini alma, kaydetme, saklama.
Anonimleştirme, kullanıma kapatma, full maskeleme ve silme işlemlerini yapacak araçlar sunar.

Tek merkezden kolaylıkla veri güvenliği yönetimi!

GDPReady sadece KVKK uyumlululuk politikalarının yazıldığı bir uygulama değildir. Verileri uygulama sunucu ve veri tabanı seviyesinde maskeleyebilen ve belirlenen politikalar çerçevesinde gerçek zamanlı veri erişimini yöneten Workcube ile tam uyumlu çalışan bir veri güvenliği uygulamasıdır.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!