industrial-health-measures-during-corona-virus-pandemic

“Tasarla, Planla, Üret, Kontrol Et”

Üretim işletmeleri için, finans, CRM, servis, proje, insan kaynakları, dijital arşiv ve e-ticaret fonksiyonları ile bütünleşik, gerçek zamanlı yönetim, verimlilik ve kontrol sağlayan bütüncül çözüm.

Workcube Üretim Çözümü Üretim işletmelerinin, siparişten hammadde tedariğine, fabrikadan mağazaya ulaşana kadarki süreçte yer alan tüm operasyonlarını, stoklarını, maliyetlerini, bilgi, belge ve makinelerini ve üretimdeki tüm oyuncuları eksiksiz bir plan ve programlama ile birbirine entegre eden, merkezi, bulut tabanlı ve mobil uyumlu bir çözümdür.

Workcube; siparişe göre üretim, stoğa üretim, proje bazlı üretim, tasarımdan üretim, konfigürasyon bazlı üretim, sürekli üretim, kesikli üretim, montaj, demontaj gibi farklı üretim yöntem ve metodolojilerini kullanarak üretim yapan tüm sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını uçtan uca karşılar.

Üretim odaklı işletmeler için Workcube!

Üretim faaliyetlerinize ait tüm master veri tanımlarını yaratıp yaşattığınız modüldür. Üretim planlamanın temel çerçevesini oluşturur. Ürün ağaçları, malzeme ihtiyaçları (BOM), iş istasyonları, kapasite tanımları, operasyonlar, versiyon, revizyon ve alternatif spec tanımları, model tanımları, kalite başarım kriterleri, üretim duraklama tipleri gibi tüm temel tanımlamaları bu modülde yaparsınız.

Çok seviyeli ürün ağacı tasarım ekranı; hammadde ve yarı mamulleri, operasyonları, alternatif ürün ve hammaddeleri, üretim iş akışlarını, üretilen ürüne ait içerik ve belgeleri, imajları, notları, kalite kontrol parametrelerini, seri no ve üretilen ürünün garanti bilgilerini ve bir birim ürünün öngörülen üretim maliyetini doğrudan farklı üretim yaklaşımlarına göre tanımlayıp yönettiğiniz bir kokpit görevi görür.

Ürün ağaçlarında standart sarf miktarlarınızı, üretim/işçilik zamanlarınızı, firelerinizi tanımlayabilirsiniz. Sarf malzemelerinize alternatif malzemeler tanımlayabilir, konfigüre edebilirsiniz.

Üretim Talepleri, Siparişleri ve Üretim Emirleri

Siparişleriniz üretim aşamasına geldiğinde üretim emri verilmek üzere Üretim Planlama ekranına düşer. İsterseniz öncelikle buradan üretim talebi oluşturabilir, malzeme ihtiyaç listesini belirleyebilir, malzeme ihtiyaçlarınızı anında sevk irsaliyesine dönüştürebilir, anında ambar fişi oluşturabilir veya satın alma talebi ekleyebilirsiniz. Ya da direk olarak bir ya da birden fazla siparişi üretime gönderebilirsiniz. Emri oluştururken alternatif tanımladığınız istasyonları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Workcube sipariş karşılama süreçlerinizi otomatikleştirir.

Üretim Maliyetleri ve Proje Bazlı Muhasebeleştirme

Workcube üretim işletmelerinin ürün grubu, üretim yeri ve iş birimlerine göre maliyetlerini ve karlılığını yönetecek araçları sunar. Üretim emrinden üretim sonuçlarına tüm üretim faaliyetlerinizi, ve üretiminize ilişkin finansal kayıtları projeler altında gruplayarak proje bazlı maliyet yönetimi yapabilir, işçilik ve üretim maliyetlerinizi proje bazlı kolaylıkla muhasebeleştirebilirsiniz.

İleri Seviye Planlama ve Çizelgeleme

Çizelgeleme ekranları ile iş istasyonlarının mevcut durumları, gecikmeler, fazla yükleme ve kapasite kullanım oranları görsel olarak takip edilerek, istenirse iş emirleri farklı istasyonlara görsel ekranlar üzerinden sürükle bırak yöntemi ile kolaylıkla aktarılabilir. İstasyon, sipariş, ürün ve üretim emirleri bazında görüntülenebilen çizelgeleme ekranı kapasite planlamanızı kolaylaştırırken, üretim takımı, makine ve iş istasyonlarınızın kullanımını üst seviyeye çıkarmanızı sağlar.

İç Talep ve Satın Alma Yönetimi

Workcube üretim süreçlerinizi yönetirken kesintisiz bir tedarik yönetimi sağlar. Üretim emirleri, malzeme ihtiyaç planlama gibi ekranlardan doğrudan oluşturulan iç taleplerle tetiklenen satın alma süreci bir zincirin halkası gibi birbirini takip eder. İç talepler satın alma taleplerine, satın alma talepleri satın alma siparişlerine dönüşür. Süreç bazlı yapı sayesinde satın alma süreçleriniz size özel kurgulanan onay ve bilgilendirme aşamalarına uygun olarak sistemde akar. B2B tedarikçi portalleri ile desteklenen satın alma süreçleriniz global bir tedarik programını merkezi ve online olarak yönetmenizi sağlarken, teklif toplamadan ödemeye tüm satın alma süreçlerinizi otomatikleştirir. Workcube'un grup içi işlemler fonksiyonu sayesinde bir şirketten girilen satın alma siparişi otomatik olarak diğer grup şirketine satış siparişi kaydı atarken, satıcı şirketin kestiği satış faturası alıcı şirkete anında satın alma faturası olarak kaydedilebilir.

Malzeme İhtiyaç Planlama

Workcube malzeme ihtiyaç planlama fonksiyonu belli bir zaman aralığında stoklarınızın durumunu tek ve konsolide bir raporda görüntüleyerek birden fazla üretim emrine ilişkin ihtiyaçlarınızı tek tek veya birleştirerek doğrudan sevk etmenize, stok fişi oluşturmanıza veya eksik stoklar için iç talep oluşturarak satın alma süecini başlatmanıza olanak sağlar. Üretim istasyonu, depo, ürün, ürün kategorisi gibi farklı kriterlere göre yapacağınız malzeme ihtiyaç raporlamalarında farklı satınalma fiyat listelerine göre malzeme maliyetlerini anlık olarak görebilirsiniz. Bu sayede optimum stok seviyelerini korurken, stoksuz kalma durumlarını yok eder müşterilerinizin gereksinimlerini eksiksiz karşılarsınız.

Üretim Sahasını İzleme ve IoT ile Anlık Veri Toplama

Workcube kullanıcı dostu ve her türlü cihaz üzerinde şekillenebilen operatör ekranları ile mavi yaka çalışanlarınızın kolaylıkla kullanacağı ara yüze sahiptir. Bu sayede üretim sahasından anlık veriler sisteme akarak ürünlerinizin şu anda nerede ve nasıl üretildiğini takip edebilirsiniz. WEX (Workcube Exchange Point) ve Workcube Endüstri 4.0 Gateway üzerinden veri toplama çözümleri, MES uygulamaları ve IoT entegrasyonları ile sadece üretilen ürünlere ilişkin bilgileri değil, enerji tüketiminden arıza bildirimlerine iş istasyonlarınızla ilgili her türlü durumu sistem üzerinden izlersiniz

Operatör Ekranları ve Üretim Sahası Yönetimi

Workcube üretim sahasındaki mavi yaka çalışanların kolay anlaşılır ekranlar üzerinden üretimi başlatmalarını durdurmalarını veya sonuçlandırmalarını sağlar. Operatörler lot bazında üretim emirlerinin durum bilgilerini, ilişkili operasyonları, satır bazında ve renkler yardımıyla kolaylıkla izleyebilirler. Workcube entegre çalışan barkod basma, el temrinali, printer, barkod okuma gibi mobil cihazlar ile anlık veri alışverişi yapar. Operatörler üretilen mamul ve yarı mamuller ile ilgili print belgeleri, barkodları, seri no’larını kolaylıkla oluşturabilirler. Bu sayede üretimden paketlemeye, teslimattan satış sonrası servise doğru parça doğru ürün ile, doğru ürün doğru paketle, doğru paket doğru sipariş ve müşteri ile buluşur, yanlışlıklar ve kayıp kaçak önlenir. Siparişten satış sonrası servise kadar uçtan uca ürün izlenebilirliği sağlanır.

Kalite Kontrol

Workcube hammadde satın almadan sevkiyata ürün yaşam döngüsünü tamamını kapsayacak şekilde kalite standartları, kontrol noktaları, kontrol tipleri, farklı kriterlere ve aşamalara göre kalite kontrol iş akışı, formülller, kalite kontrol sonucu bilgisi tanımlamaya imkan verir. Kalite kontrol süreçlerine ait raporlamalar; kalite sonuçlarına göre hata oran ve miktarlarını, kontrol edilen edilmeyen ürün miktarlarını anlık olarak takip etmenizi sağlar. Kontrol numarası atayarak kalite kontrollerinizi kolaylıkla tasnif edersiniz. Kalite kontrol sonuçları anında ilgili ekranlardan, üretim, ürün veya siparişle ilgili tüm paydaşlarla da gerçek zamanlı paylaşılır.

Depo Yönetimi

Workcube'de depoları lokasyonlara, lokasyonları raflara bölerek ürünlerinizi daha verimli depolar, depo haritaları ile depolama alanlarınızdaki stokları ve doluluk oranlarını anlık verilerle takip edersiniz. Workcube stok stratejisi özellikleri ile minimum stok seviyesine gelen ürün ve hammaddeler için satın alma sürecinin otomatik başlamasını sağlar fazla veya yok stokta kalmazsınız. . Workcube seri ve lot bazında stok takibine imkan tanır. Workcube’de birden çok siparişinizi bir arada planlayarak az sayıda transferle teslimatları yönetir verimlilik sağlarsınız. Barkod okuma cihazı ve el terminalleri üzerinden hammaddeden yarı mamule tüm stok giriş çıkışlarında doğru verilerin sisteme akmasını sağlar, kayıp kaçağı önlersiniz.

Fason Üretim

Workcube üretim işletmelerinin dünyanın neresinde olursa olsun dış kaynaklı (fason) üretim süreçlerini, üretim kendi lokasyonlarında yapılıyormuş gibi adım adım kontrol etmesini ve yönetmesini sağlar. Workcube’un süreç bazlı yapısı ve B2B portaller üzerinden tedarikçileri bilgi ve süreçlerin bir parçası haline getirmesi sayesinde ortak ve gerçek zamanlı sipariş, stok verisi üzerinde çalışan üretim planlamacılar, satın almacılar, fason üreticiler için süreçler otomatikleştirilir, uyumluluk riski azalır, tedarik zinciri boyunca ürünler izlenir ve doğru zamanda doğru şekilde ürün dağıtım ve teslimatları gerçekleşir.

Bakım ve Servis Yönetimi

Üretim için kullanılan tüm makine ve ekipmanlarda yaşanılan problemlerin izlenmesi özellikle Üretim İstasyonları tarafında çok önemlidir. Doğru takip edilmediği takdirde üretim durma noktasına gelebilir. Workcube’de arızanın yaşandığı tarih ve saat belirtilerek varlık, istasyon, bakım tipi, proje, ilgili kişi ve arızayı bildiren kişi ile ilişkilendirebilir ve sistem üzerinde kolaylıkla takip edebilirsiniz. Workcube'un sunduğu IoT Gateway üzerinden yapılacak entegrasyonlarla fizik üretim varlıklarınızdan lokasyon, doluluk oranı, basınç, enerji tüketimi, çalışırlık durumu gibi farklı verileri toplayabilir, işleyebilir ve bu veriler üzerinden iş emirleri göndererek fiziki varlıklarınızı uzaktan yönetebilir ve denetleyebilirsiniz.

Ürün Konfigüratörü

Workcube özellik ve varyasyonlara göre ürün üretimini kolaylaştırır. Workcube’ün eşsiz spec yaklaşım sayesinde, ürünlerinizin her bileşenleri farklı çeşidi için tekrar tekrar sıfırdan ürün ağacı oluşturmanıza gerek kalmaz. Özellikle siparişle üretim yapan üretim işletmeleri, spec kullanarak her bir sipariş için standart ürün ağacını değiştirmeden farklı ürün ağaçları, spesifikasyonları oluşturabilir. Bu sayede ürünün her farklı versiyonu için ayrı ayrı ürün ağacı ve stok kodu tutmak yerine daha kısa zamanda ve daha basit bir şekilde ürünün spec’i oluşturulur. Sipariş aşamasında kolaylıkla tanımlanan ürün konfigürasyonuna ilişkin üretim emirleri otomatik olarak sistem üzerinde oluşur. Bu sayede üretimdeki ana ve ara bileşen ham maddelerin ve yarı mamullerin takibi rahatlıkla yapılır. Seçilen özellik ve alternatif bileşenlere göre sistem üretilecek birim ürünün maliyetini size anlık olarak raporlar

IDC Commercial Software Taxonomy arastirmasina göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 baslikta 36 ana yazilima güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapiya sahip olmalisiniz.

Workcube 28 ana yazilimi tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileseni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamalari entegre olarak dijital kaslarinizi güçlendiriyor!

18 gencimizin Workcube Implementer, Coder, Dijital Dönüşüm Uzmanı olarak mezun olduğu eğitim ve istihdam programı "Sende İş Var"'ı katılanlar anlatıyor.

"Sen de İş Var" Sertifika Töreni Ecem Turan