Sınırsız genişlikte ve hiyerarşide organizasyonlar için bulut tabanlı merkezi çözüm.

Grup şirketleri ve holdingler için sürdürülebilir altyapı, merkezi yönetim ve konsolide raporlamalar sunan Workcube dağıtık coğrafyalardaki işinizi ve tüm çalışanlarınızı dijital olarak birbirine bağlar.

Workcube’un benzersiz teknolojisi tekbir kurulum üzerinde birden çok grup şirketini, iştiraklerinizi bir arada yönetmenize ve şirketler üzerinden konsolide raporlar amanıza olanak sağlar. İnsan Kaynaklar, Finans ve Muhasebe gibi alanlarda merkezi yönetim imkanı sunarak grup şirketlerinin maliyetlerini düşürür, verimliliğini arttırır. Workcube’de tüm şirketler ortak platformda olsa da her biri kendine özel muhasebe dönemi ve veri tabanı ve özelleştirilmiş iş süreçleri ile çalışırken, merkezi satın alma, ortak müşteri/tedarikçi yönetimi, ortak ürün yönetimi, insan kaynakları yönetimi, gelir ve masraf yönetimi, merkezi finans yönetimi kurgularınızı en uç detayına kadar planlayıp hayata geçirebilirsiniz

Workcube’de tüm grup şirketleriniz, her biri kendi özel finans ve muhasebe süreçlerini yönetirken tüm şirketlerin yönetim ve denetimini kolaylaştıran ortak masraf yönetimi, merkezi risk yönetimi, merkezi denetim, merkezi bütçe yönetimi kurgularını rahatlıkla hayata geçirirsiniz. Konsolide raporlar ile tek erkandan tüm şirketlerinize ait finansal verilere anlık olarak erişirsiniz.

Grup şirketlerinizin birbirileriyle olan alış ve satışlarında; sipariş, fatura ve irsaliye bazında sistemin otomatik kayıt atmasını (bir şirkete satış faturası girildiğinde diğerine otomatik alış kaydetme v.b.) sağlayarak işleri kolaylaştırır veirmlilik sağlarsınız.

Workcube; holdingler ve grup şirketleri için merkezi insan kaynakları yönetimi imkanı sunar. Tek bir veri tabanı üzerinde birleştirilen insan kaynakları yönetiminde, tüm şirketler browser üzerinden sisteme erişerek kendi çalışanları ile ilgili sicil, özlük işlemleri, performans değerlendirme v.b. faaliyetlerini yürütebilirken, eğitim, işe alma, organizasyon planlama, kariyer planlama gibi faaliyetler ortaklaşa gerçekleştirilebilir. Workcube’de holidingden grup başkanlıklarına, şirketlerden departmanlara kadar tüm grubunuzun organizasyon birimlerini tanımlar ve yönetirsiniz.

Workcube, hangi ülkede olursa olsun, hangi ülke ile çalışırsa çalışsın grup şirketlerinizin global operasyonlarını bağımsız şekilde yönetebiblecekleri bir yapı sunar. Aynı anda hem yerel muhasebe hem de UFRS standartlarına uygun olarak çift defter kaydı atar ve çift yönlü raporlama sunar. Bir kullanıcı sistemi İngilizce arayüzle kullanırken diğerleri farklı dillerde erişebilir. Workcube tüm para birimlerini destekler. İşlem bazında aynı anda 3 farklı para birimi ile çalışmaya olanak sağlar. Bu sayede istedğiniz döviz cinsinde grup şirketleriniz için konsolide finansal raporlar alabilirsiniz.

Workcube’de ürün veri tabanı şirket mali dönemlerinden bağımsız tutularak grup şirketlerinizin ortak ürünler üzerinde çalışması sağlanır. Örneğin üretim şirketiniz de, ihracat şirketiniz de, e-ticaret şirketiniz de aynı ürüne bakar ama farklı fiyatlar, farklı stok verisi, farklı muhasebeleştirme tanımları ile işini yönetir. Ürün yönetiminiz kolaylaşır

Workcube’de tedarikçi ve müşterilerinizi ortak veri tabanı üzerinde yönetebilir, bir şirketiniz için bir cariyi müşteri olarak tanımlarken diğeri için tedarikçi olarak tanımlayabilirsiniz. Bu sayede ortak risk yönetimi, ortak çalışma koşulları tanımları yaparak müşteri ve tedairkçilerinizle ilgili 360 derece konsolide raporlamalar alır, riskleri görür, ticaretinizin tüm şirketleriniz için doğru ve verimli yönetilmesini sağlarsınız. Kampanyalarınızı fırsatlarınızı, satış takımlarınızı ortak müşteri verisi üzerinden yöneterek çapraz satışlar, dikey satışlar geliştirir, karlılığınızı arttırırsınız.

Workcube sınırsız kullanıcı lisanslama opsiyonları, dockerize edilmiş teknolojik altyapısı, web tabanlılık özelliği, geniş fonksiyon seti ile ile her büyüklükteki, her sektördeki şirketlerinizi, büyüyen organizasyonunuzu teknik, operasyonel ve veri büyüklüğü açısından destekleyebilecek şekilde ölçeklenebilir. Tüm bunları yaparken sürdürmesi kolay, verimli ve sürdürme maliyeti çok düşük bir iş sistemine sahip olursunuz.

IDC Commercial Software Taxonomy arastirmasina göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 baslikta 36 ana yazilima güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapiya sahip olmalisiniz.

Workcube 28 ana yazilimi tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileseni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamalari entegre olarak dijital kaslarinizi güçlendiriyor!

18 gencimizin Workcube Implementer, Coder, Dijital Dönüşüm Uzmanı olarak mezun olduğu eğitim ve istihdam programı "Sende İş Var"'ı katılanlar anlatıyor.

"Sen de İş Var" Sertifika Töreni Ecem Turan

İşletmeler neden DDO - Dijital Dönüşüm Ofisi kurmak zorunda! - Prof. Dr. Murat Kasımoğlu

DDO - Dijital Dönüşüm Ofisi Ömer Turhan