Performans

Çalisanlarla ilgili tüm performans yönetimi, kariyer planlama ve ölçme ve degerlendirme faaliyetlerini kolaylikla yönetin!

Performans modülü detaylı ve gerçek zamanlı olarak performans takip ve analizi yapma imkanı verir. Performans modülünde çalışanlarınıza hedefler koyar, satış kotalarını görür, zaman harcamalarını takip eder, değerlendirir, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit edersiniz. Sınırsız sayıda ve içerikte ölçme ve değerlendirme formu oluşturur, oluşturduğunuz formları dönemler, pozisyonlar ve pozisyon kategorileri ile ilişkilendirirsiniz.

Özellikler
Pozisyonlara, departmanlara, yıllara göre çalışanlara ait ölçme ve değerlendirmeleri görüntüleme
Ölçme ve değerlendirmelere göre çalışan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlamasının yapılması
Sınırsız sayıda ölçme ve değerlendirme formu oluşturma
Formlara sınırsız sayıda bölüm ve farklı özelliklerde soru ekleme
Oluşturulan Ölçme değerlendirme formları için bölüm ağırlıkları ve soru puanları belirleme
Otomatik başarı yüzdesi hesaplama ve ifade ile ilişkilendirme
Ölçme değerlendirme formlarını pozisyon tipleri ile ilişkilendirme
Ölçme değerlendirme formlarını departman yöneticisi, üst yönetim gibi farklı birimlerin değerlendirmesine sunmak üzere yaygınlaştırma, onaylatma
Ölçme ve değerlendirme formlarını ilişkili pozisyon tiplerine göre görüntüleme
Formlara özel uygulanma periyodu tanımlama (aylık, yıllık vb.)
Belli tarih aralıklarında çalışanlara hedefler verme (ürün satış, kişisel gelişim vb.)
Hedeflerin sonuçlarını takip etme ve değerlendirme
Satış çalışanlarına ait kotaları takip etme ve değerlendirme
Çalışana ait tüm ölçme ve değerlendirme sonuçlarını, hedef bilgi ve değerlendirmelerini, kota bilgilerini ve sonuçlarını görme ve değerlendirme
Tüm çalışanlara ait zaman harcamalarını tek bir ekrandan takip etme
Zaman harcamalarını iş, masraf merkezi, hizmet vb. ile ilişkilendirme ve takip etme
Departmanlara, tarih aralığına göre zaman harcamalarını görüntüleme
Amirler çalışanlarına ve HR birimi tüm çalışanlara hedef tanımlama
Hedef tanımlama ekranı üzerinden hedef kategorisi, hedef başlangıç-bitiş tarihi, ara görüşme tarihi, hedef ağırlığı, hedef detayı belirleme
Performans formlarında hedef ve yetkinliklerin sonuç puanına etkisini belirleyen yüzde ağırlıkları istenen şekilde oluşturma, bu ağırlıkları istendiğinde iş aileleri bazında farklılaştırma
Performans değerlendirmede; çalışan, görüş bildiren, 1.amir, ortak değerlendirme, 2.amir aşamalarından firmanıza ve çeşitli iş ailelerinize uygun olan varyasyonda değerlendirici oluşturma ve değerlendirici ağırlıkları belirleme
Performans formlarını değerlendirici, aşama, dönem, hedef, yetkinlik ve genel sonuç puanı parametrelerine göre şube, departman veya unvan, fonksiyon, pozisyon tipi bazında detaylı olarak raporlama

Çalışanlarınızın yetkinlik düzeyini arttırın!

Performans Modülü içerisindeki Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi ileçalışanlarınızın yetkinlik düzeylerini arttırabilir, yetkinliğe dayalı performans ölçüm ve değerlendirmeyapabilirsiniz. Elde ettiğiniz verilerle terfi, tayin, rotasyon, ödül, disiplin vb. insan kaynaklarısüreçlerinde size yol gösterecek raporlamalar elde edebilirsiniz.

Performans Değerlendirmeleri ile ölçün ve ilerleyin.

Performans Değerlendirme formları ile çalışanlarınızın performanslarını değerlendirin, kazanması gereken nitelikleri ve önündeki hedefleri belirleyin.

Performans Formları ile değerlendirme parametrelerini siz belirleyin.

Performans formları ile değerlenme aralıklarını belirleyebilir, puanlama yapabilir, sorular hazırlayabilirsiniz. Myhome modulü ile entegre olarak çalışanlarınıza self değerlendirmeler planlayabilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!