Masraf ve Gelir Islemleri

Harcamalar nerede, ne için, kim tarafindan yapiliyor?

Workcube masraf ve gelir işlemleri ile kurumunuz içerisinde gerçekleşen tüm masrafları ve gelirleri tek ve konsolide bir tablo içerisinde takip etme şansına sahip olursunuz.

Özellikler
Kişi, belge, cari hesap, şube bazında masraf/gelir takibi
Harcama taleplerini belge ile ilişkilendirebilme ve not ekleme
E-Fatura üzerinden doğrudan masraf fişi kaydı
Kopyalama özelliği ile hızlı kayıt
Masraf ve gelir fişlerinin tek düzen ve IFRS’e göre muhasebeleştirilmesi
Masraf kaydı üzerinden bütçe uygunluk kontrolü ve bütçe aktarımı
Masraf ve gelir fişlerini ürün, iş grubu, iş, proje, fırsat, abone ve fiziki varlıklar ile ilişkilendirme
Masraf/gelir fişinden doğrudan ödeme talebi veya ödeme emri kaydı
Masraf/gelir dağıtım anahtarları (şablonları) üzerinden masrafları ve gelirleri, masraf/gelir merkezi, gider/gelir kalemi, aktivite, departman, depo, iş grubu bazında otomatik dağıtma
Masraf ve gelirleri masraf/gelir merkezleri ve bütçe kalemleri ile ilişkilendirme
Şirket içerisinde self servis işlemlerden girilen harcama taleplerini listeleyerek onay süreciyle masraf fişine dönüştürme

Talepten ödemeye masraf yönetim sürecinizi tüm detayları ile tasarlayın!

Masraf ve gelir kayıtları masraf ve gelir fişleri kullanılarak kaydedilir. Son derece basit kullanım özelliğine sahip olan bu fişler ile masraf ve gelirler boyutlandırılır. Workcube süreç yönetimi araçları ile harcama taleplerinin kayıt, onay ve sonuçlandırma süreci aşama aşama tanımlanır. Masraf talep süreciyle birlikte ortaya çıkan belgeler kolaylıkla onaylanır ve resmileştirilir. Masraf veya gelirler, fişlerde yer alan boyutlara önceden belirlenmiş dağıtım oranlarına göre otomatik dağıtılabilir. Masraflar ve gelirler aktivite, iş, proje, fırsat, fiziki varlık, şube, departman ve abone ile ilişkilendirilerek çok boyutlu takip yapılır.

Masraf/gelir merkezleri üzerinden gelir ve giderlerinizi çok boyutlu yönetin!

Workcube Masraf Yönetimi modülünde sınırsız sayıda masraf / gelir merkezi ve gelir/gider kalemi tanımlaması yapılabilir. Masraf veya gelir merkezleri bir şube, departman, key account veya bir proje olabilir. Masraf merkezlerine alt merkezler tanımlanarak hiyerarşik bir yapı oluşturmak mümkündür. Workcube masraf ve gelir işlemleri Workcube bütçe modülü ile tam entegre çalışır. Sınırsız sayıda masraf gelir merkezi üzerinden sınırsız sayıda bütçe kalemine masraf ve gelirlerinizi dağıtabilir, muhasebe işlemlerinden bağımsız gelir ve giderlerinizi çok kırılımlı olarak yönetebilirsiniz. Workcube masraf kayıtlarınızın bütçe uygunluk kontrolünü otomatik yapar ve tek tıklamayla bütçeye aktarımını sağlar.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!