Muhasebe Islemleri

Tek düzen muhasebe ve UFRS (IFRS) standartlarina uyumlu, yasal yükümlülüklere uygun muhasebe yönetimi için tüm imkanlari sunar!

Workcube muhasebe modülü, belirli muhasebe görevlerini yürüten bir yazılımdan çok daha fazlasıdır. Diğer Workcube modülleri (finans, fatura vb.) ile entegrasyon sayesinde muhasebe dokümanlarını en küçük detayına kadar otomatik ve hatasız olarak oluşturduğu için tüm iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dokümanların istenilen sırada kopyalanması, birleştirilmesi ve numaralandırılması gibi işlevler kullanıcıların işini kolaylaştırır.

Özellikler
Muhasebe Fişleri (Mahsup, Tediye, Tahsil, Virman)
Damga vergisi beyanname raporu
Çok dövizli muhasebeleştirme
UFRS-IFRS Uyumlu
Fiş birleştirme
Gelir hesabı kapanışları
Muhasebe fişleri import işlemleri
KDV, ÖTV, ÖİV, Stopaj, BSMV, Tevkifat oran tanımları
Virman işlemleri
Hesap aktarımları
Açılış ve kapanış fişleri
Kur bilgileri kayıt ve yönetimi
Aynı anda tek düzen ve UFRS'ye uyumlu muhasebe kaydı yapma
Hesap planı aktarımları
Muhtasar beyanname
KDV1 ve KDV2 Raporları
Finansal işlemler ve faturalarla bütünleşik muhasebeleştirme
Diğer modüllerle entegre otomatik veya manuel seçenekleri ile kayıt yapma imkanı
Kayıt kopyalama özelliği ile kolay kullanım
Grup şirketleri ve holdingler için, kurulu Workcube sistemleri üzerinden workcube+ modülünü kullanarak muhasebe bilgisi paylaşma, transfer yapma

Entegre veri kaydı ile hatasız ve hızlı muhasebeleştirme!

Workcube Muhasebe Modülü satış, satın alma ve finansal faaliyetlerin hızlıca muhasebeleştirilmesini sağlar. Ürün, cari hesap, kasa, banka, çek-senet, fatura, ödeme, tahsilat, bütçe, masraf yönetim gibi modüller ile birebir entegre çalışır. Gerçekleştirilen işlemlerde; “Muhasebe işlemi yapsın” olarak ayarlanmış tüm finansal işlemler muhasebeye otomatik kayıt atar. Bu sayede tekrarlayan veri kaydı, veri kaybı veya hatalı işlemler ortadan kalkar. 5 boyutlu İşlem özelliği, harcama, muhasebe, kasa, banka ve bütçe işlemlerini tek bir fişte toplayarak, çalışanların tek seferde çok boyutlu kayıt yapmasına olanak sağlar.

Aynı anda 3 para birimi ile kayıt ve takip!

Muhasebe modülünde tüm muhasebe fişleri farklı para birimlerinde kayıt altına alınabilmekte ve eş zamanlı olarak takip edilebilmektedir. Tüm muhasebe kodları ve hareketleri detaylı olarak döviz karşılıkları ile birlikte izlenebilir. Sistem ikinci dövizi ve işlem dövizi fonksiyonları sayesinde kur farklarından kaynaklanan gelir veya giderler takip altına alınır.

UFRS ile tam uyumlu!

Workcube Muhasebe sistemi UFRS ile tam uyumludur. Tek düzen hesap planlarını UFRS (Uluslararası Finans Raporlama Sistemi) ile uyumlu oluşturabilirsiniz. Bu özellik tek düzen ve UFRS kodlarını aynı anda kullanmanıza olanak sağlar. Bu sayede tek bir kayıt üzerinden hem Tek Düzen hem de UFRS hesap planına eş zamanlı kayıt atma imkanına sahip olur UFRS’ye uygun raporlama yapabilirsiniz.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!