İş Süreçleri

Süreçlerin belirlenmesi, takibi, onayı ve ilgili kişi yetkilendirmesi artık çok kolay.

Workcube’de yer alan her bir modül ve gerçekleştirdiğiniz her bir operasyon tipi için, sisteme veri girişini, yönlendirmesini, kontrolünü ve onayını aşama aşama, birbirini takip eden komple süreçler olarak planlamanızı ve birbirinden bağımsız iş akış zincirleri oluşturmanızı sağlar. Süreçler üzerinde yetki denetimi imkanı sunar.

Özellikler
Sürükle bırak görsel süreç tasarım aracı
Ana ve alt süreç tanımları
Süreç üzerinden otomatik yorum, onay veya red talebi
Süreç bilgilendirmelerinde otomatik ekran/belge linkleme
Geri bildirim süre limiti tanımlama
Zaman ayarlı görevlerle süreç otomatikleştirme
Grup ve kişi bazında süreç yetkilendirme (maker, checker, bilgi verilecekler)
Aşama bazında uyarı iletişim bilgisi tanımı (email, sms, chatflow, workflow, kep adresi)
Aşamaya özel şablon tasarımları ile otomatik işlemler
Süreçlerle ilişkili ekranlar üzerinde online chat yapabilme
Farklı ekran ve modüllerle etkileşimli otomatik süreç akışları tanımlama (Satış siparişi onaylandığı anda faturayı otomatik oluştur v.b.)
QPICR-S ile tek ekrandan süreçlere ilişkin tüm aşamaları, yetkileri, iletişim yöntemlerini, kuralları, süreç tasarımını kontrol etme imkanı
Yetkili olunan süreçleri (onay yetkisini) bir başkasına devredebilme

QPIC-RS

QPIC-R Canvas’ı kullanılarak işletmenin iş fonksiyon ve akış haritalaması yapılır. Quality, Process, Information, Communication, Roles – Stage kelimelerinden oluşan QPIC-RS bir işletmenin bir matris üzerinde roller, süreçler, bilgi ve iletişim haritasının çıkarır.

Workflow Designer ile Süreçlerinizi Tasarlayın!

Workflow Designer ile istenen şekilde iş akış çizimleri yapılabilir. Bu yapılan çizimler kayıt altına alınır ve paylaşım yapılarak dışarıya aktarılabilir.

Uyarı ve Onaylar ile Süreçlerinizin Yönetimini Sağlayın!

Workcube süreç bazlı bir yapıya sahiptir. Bu süreçlerde kullanıcılar rol ve yetkilerine göre maker veya checker (Yapan veya Kontrol Eden) olarak yer alırlar. Süreç aşamalarının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve tamamlanması için uyarı - onay mekanizması kritik bir öneme sahiptir.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!