Kullanıcı Yetki Yönetimi

Workcube’ünüzün güvenliği için uçtan uca yetkilendirme ve güvenlik ayarları…

Workcube; kullanıcıların sadece kendileri ile ilgili bilgileri, belgeleri görüntüleyebilmesi, kendi yetki alanlarındaki işlemleri yapabilmesi ve yetkisiz erişimleri önlemek için çok katmanlı ve kapsamlı bir yetkilendirme algoritmasına sahiptir. Yetki yönetimi araçları sistem içerisinde doğal bir arayüz tasarımcısı görevi de görür. Kullanıcılar sadece ilgili oldukları menü, modül, ekran, alan ve fonksiyonları görerek aradıkları bilgiye çok daha hızlı ulaşırlar, işlerini kolaylıkla yaparlar.

Özellikler
Modül Yetkileri
WO - Sayfa Yetkileri
Kayıt Kısıtları
Şirket Yetkileri
Mali Yıl - Dönem Yetkileri
Şube Yetkileri
Depo Yetkileri
İşlem Tipi Yetkileri
Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
KVKK (GDPR) Yetkileri
Yetki grupları ile kolay yetki yönetimi
Kompleks şifre kuralları ve yenileme periyodu tanımlama
Rol bazlı sayfa kısıtı tanımları (Göremez/Silemez/Ekleyemez)
Hatalı giriş sayı limiti belirleme ve hatalı girişe göre IP engelleme
Dijital arşiv belgelerine özel yetki/erişim grupları oluşturma
Toplu süreç ve işlem kategorisi yetkilendirme
Tek ekrandan tüm kullanıcılara ait kapsamlı yetki raporu
Satış bölgesi bazında yetki tanımlama
B2B / B2C Portal giriş ve yetki yönetimi
Kredi kartı bilgisi şifreleme anahtarı belirleme
Özel menü tasarımı ve yetki grubu bazında menü yetkilendirme
Light/Dark/Standart seviyede yetki ve güvenlik şablonları yaratma
Kullanıcı IP erişim kontrolü tanımlayabilme
Kayıt kilitleme
Workcube’e giriş/çıkış saat raporu ve kontrolü
Kullanıcıyı birden fazla yetki grubu ile ilişkilendirme
Bloklanacak kullanıcı grupları tanımlayarak sistem bütününde yetki kısıtlama
Pozisyon ve Pozisyon Kategorileri üzerinden işlem&süreç yetkilendirmeleri

Yetki Grubu

Kullanıcılar bir veya birden çok yetki grubu altında toplanır. Modül, sayfa, ekleme, güncelleme, silme yetkileri verilebilir.

QPIC-RS

QPIC-R Canvas’ı kullanılarak işletmenin iş fonksiyon ve akış haritalaması yapılır. Quality, Process, Information, Communication, Roles – Stage kelimelerinden oluşan QPIC-RS bir işletmenin bir matris üzerinde roller, süreçler, bilgi ve iletişim haritasının çıkarır.

Şube Yetkileri

Kullanıcılara şube bazlı yetki verilir. Kullanıcının sadece yetkili olduğu şubelerde işlem yapabilmesini sağlar.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!