Wodiba - DBS

Doğrudan Borçlandırma Sistemi DBS ile satış faturalarınızı bankanız ödesin.

Wodiba DBS ile müşteriler Doğrudan Banka’ya ödemesini yapar.

Özellikler
Workcube ile tam entegre çalışma
Şirketlerin nakit akışının yönetiminin kolaylaştırılması
Bayilerin veya distribütörlerin ana firmaya yapacakları vadeli ödemeler, bir banka aracılığı ile otomatik olarak yapılması
Firmanın bankaya ilettiği fatura tutarları, vade tarihinde, bayi/distribütör hesaplarından otomatik olarak tahsil edilmesi
Online olarak faturaların gönderilmesi, güncellenmesi ve iptali
Vadesi gelen faturaların otomatik bir şekilde muhasebeleştirilmesi
Sistemde kayıtlı olan bayilere ait kredili mevduat hesabı takip edilebilir, böylece bayilerin mali yapısının takibi sağlanır
Faturaların iskonto ile erken tahsil edilmesi
Tahsilat garantisi ve kolaylığı sayesinde mal ve hizmetlerdeki risk priminin satış fiyatlarına yansıması ve rekabet avantajının sağlanması
Tek bir transfer işlemi ile istenilen sayıda tahsilat işleminin sisteme kaydedilmesi
Ana para birimi ve/veya tüm çevrilebilir döviz cinslerindeki faturaların tahsilatı
Havale/Çek/Senet/Teminat Mektubu kullanımının azalması ile operasyonel maliyet tasarrufu
Tahsilat vadelerinin takibi
Mutabakatların ve muhasebe işlemlerinin otomatikleşmesi

Banka ve para birimi fark etmeksizin fatura işlemleri yapılabilir

WoDiBa - DBS ile hangi banka veya para birimi olursa olsun tek bir sayfadan faturalar gönderilebilir, güncellenebilir ve iptal edilebilir. İstenilirse erken tahsilat yapılabilir.

Fatura işlem kayıtları tek ekran üzerinden kontrol edilir

WoDiBa DBS ile müşteriler doğrudan sistemde kayıtlı olan bankalara ödeme yapar. Özellikle bayilik yapısında olan işletmeler kolayca takip sağlar ve bu bilgiler sayesinde aksiyon alabilir.

IDC Commercial Software Taxonomy araştırmasına göre dijital ekonomiye uyumlu olmak için 7 başlıkta 36 ana yazılıma güvenlikli ve ölçeklenebilir bir alt yapıya sahip olmalısınız.

Workcube 28 ana yazılımı tek bir platformda sunuyor. Google Workspace ile birlikte 33 bileşeni bir araya getiriyor. CAD-CAM ve mühendislik uygulamaları entegre olarak dijital kaslarınızı güçlendiriyor!